Facultatea de Medicină
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Start
Conducere
 
Departamente
 
Programe de studiu
 
Hotărâri
 
Cercetare
 
Studenți
 
Ştiri
 
Admitere
 
Licenţă
 
Documente utile
 
Contact
 
Caută

Facultatea de MedicinăADMITERE 2018

 

CALENDAR ȘI CONDIȚII DE ADMITERE

Regulament admitere 2018 - ULBS

Criterii de admitere și condiții speciale

Criterii de admitere și condiții speciale cetățeni NON-UE

Ordin M.E.N. nr. 3473 din 2017

Ordin comun privind "Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni"

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni

Calendar, condiţii de admitere și capacitatea de școlarizare la programele de studii de LICENȚĂ

Calendar, condiţii de admitere și capacitatea de școlarizare la programele de studii de MASTERAT

Documente necesare la înscrierea candidaților la concursul de admitere

NOTĂ DE INFORMARE A PERSOANEI VIZATE

Tematica pentru admitere 2018

Tematica pentru admitere specializările Medicină şi Medicină Dentară - BIOLOGIE

Tematica pentru admitere specializările Asistență Medicală Generală - BIOLOGIE

Tematica pentru admitere specializările Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie - CHIMIE

Adobe ReaderErată teste grilă Biologie

Tematica pentru admitere Master - Management Sanitar

 

 

SIMULARE EXAMEN DE ADMITERE 2018

NOTĂ

GRILELE CU RĂSPUNSURILE CORECTE AU FOST MODIFICATE DEOARECE ÎN URMA REVERIFICĂRII ACESTORA AM SESIZAT GREȘELI DE TEHNOREDACTARE.

REZULTATE SIMULARE ADMITERE - SPECIALIZAREA MEDICINĂ/MEDICINĂ DENTARĂ

REZULTATE SIMULARE ADMITERE - SPECIALIZAREA FARMACIE

REZULTATE SIMULARE ADMITERE - SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

ANUNŢ IMPORTANT

RĂSPUNSURI CORECTE MEDICINĂ VARIANTA A

RĂSPUNSURI CORECTE MEDICINĂ VARIANTA B

RĂSPUNSURI CORECTE FARMACIE VARIANTA A

RĂSPUNSURI CORECTE FARMACIE VARIANTA B

RĂSPUNSURI CORECTE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ VARIANTA B

RĂSPUNSURI CORECTE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ VARIANTA C

 

ADMITERE 2017

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

STUDII DE MASTER

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI

REZULTATE FINALE ADMITERE - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

ANUNȚ REFERITOR LA SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ADMITERE

IMPORTANT - PERIOADA DE ÎNSCRIERE S-A PRELUNGIT PÂNĂ ÎN DATA DE 22 SEPTEMBRIE 2017

Locuri scoase la concursul de admitere studii universitare de LICENȚĂ și MASTER

Regulament admitere

Criterii admitere studii de master

Calendar admitere studii de master

Documente necesare la înscrierea candidaților la studii de master

STUDII DE LICENȚĂ

Rezultate finale - specializarea Medicină/Medicină Dentară

Rezultate finale - specializarea Farmacie

Rezultate finale - specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate finale - specializarea Asistență Medicală Generală - an IV

Rezultate finale - specializarea Tehnică Dentară

Adobe ReaderRezultate contestații note

Adobe ReaderRezultate contestații subiecte

Adobe ReaderAnunț important referitor la confirmarea locului

Adobe ReaderAnunț important referitor la contestații

Adobe ReaderRezultatele concursului de admitere - specializarea Medicină/Medicină Dentară

Adobe ReaderRezultatele concursului de admitere - specializarea Farmacie

Adobe ReaderRezultatele concursului de admitere - specializarea Asistență Medicală Generală

Adobe ReaderRezultatele concursului de admitere - specializarea Asistență Medicală Generală - an.IV

Adobe ReaderRezultatele concursului de admitere - specializarea Tehnică Dentară

 

ANUNȚ IMPORTANT - CONTESTAȚII LA SUBIECTELE DE LA PROBA SCRISĂ

Teste grilă cu răspunsuri corecte - specializarea Medicină/Medicină Dentară

Teste grilă cu răspunsuri corecte - specializarea Farmacie

Teste grilă cu răspunsuri corecte - specializarea Asistență Medicală Generală

ANUNȚ IMPORTANT INTRARE ÎN SALĂ

Adobe ReaderRepartizarea candidaților în sală pentru susținerea examenului de admitere

 

Locuri scoase la concursul de admitere studii universitare de LICENȚĂ și MASTER

Regulament admitere

Criterii de admitere și condiții speciale - Facultatea de Medicină

Calendar admitere studii de licență

Hotărârea Comisiei Centrale de admitere privind admiterea absolvenților de școală postliceală în învățământul universitar la specializarea Asistență Medicală Generală

Documente necesare la înscrierea candidaților

 

Sesiunea Iulie 2017 - rezultate finale

Anunț important

Rezultate finale - specializarea Medicină/Medicină Dentară

Rezultate finale - specializarea Farmacie

Rezultate finale - specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate finale - specializarea Tehnică Dentară

REZULTATE CONTESTAȚII

Adobe ReaderAnunț important referitor la confirmarea locului

Adobe ReaderAnunț important referitor la contestații

Adobe ReaderRezultatele concursului de admitere - specializarea Medicină/Medicină Dentară

Adobe ReaderRezultatele concursului de admitere - specializarea Farmacie

Adobe ReaderRezultatele concursului de admitere - specializarea Asistență Medicală Generală

Adobe ReaderRezultatele concursului de admitere - specializarea Tehnică Dentară

RĂSPUNS CONTESTAȚII SUBIECTE

ANUNȚ IMPORTANT - CONTESTAȚII LA SUBIECTELE DE LA PROBA SCRISĂ

Teste grilă cu răspunsuri corecte - specializarea Medicină/Medicină Dentară

Teste grilă cu răspunsuri corecte - specializarea Farmacie

Teste grilă cu răspunsuri corecte - specializarea Asistență Medicală Generală

ANUNȚ IMPORTANT REFERITOR LA EXAMENUL DE ADMITERE

Adobe ReaderRepartizarea candidaților în săli pentru susținerea examenului de admitere specializările Medicină/Medicină Dentară

Adobe ReaderRepartizarea candidaților în săli pentru susținerea examenului de admitere specializarea Farmacie

Adobe ReaderRepartizarea candidaților în săli pentru susținerea examenului de admitere specializarea Asistență Medicală Generală

 

DATA EXAMENULUI DE ADMITERE:

23 iulie 2017

PERIOADA DE ÎNSCRIERE;

LOCAŢIA:

16 - 21 iulie 2017, orele 9,00-14,00

SEDIUL FACULTĂŢII

TAXA DE ÎNSCRIERE 250 RON - se achită în momentul înscrierii

 

Cărțile de teste se pot achiziționa de la secretariatul facultății.

A apărut ediția 2017 a cărții de Teste de Chimie - NOU

ANUNȚ IMPORTANT

Începând cu examenele de admitere din iulie și septembrie 2017, la specializarea Asistență Medicală Generală se va susține examen de admitere la disciplina Biologie (conform Hotărârii Consiliului Facultății de Medicină din data de 18 ianuarie 2016).

CONDUCEREA FACULTĂȚII

Tematica pentru admitere 2017

Tematica pentru admitere specializările Medicină şi Medicină Dentară - BIOLOGIE Adobe Reader

Tematica pentru admitere specializările Asistență Medicală Generală - BIOLOGIE Adobe Reader

Tematica pentru admitere specializările Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie - CHIMIE Adobe Reader

Adobe ReaderErată teste grilă Biologie

 

 

SIMULARE EXAMEN DE ADMITERE 2017

Adobe ReaderCLASAMENT SIMULARE ADMITERE SPECIALIZĂRILE MEDICINĂ ȘI MEDICINĂ DENTARĂ

Adobe ReaderCLASAMENT SIMULARE ADMITERE SPECIALIZAREA FARMACIE

Adobe ReaderCLASAMENT SIMULARE ADMITERE SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

Adobe ReaderRĂSPUNSURI CORECTE SPECIALIZĂRILE MEDICINĂ ȘI MEDICINĂ DENTARĂ

Adobe ReaderRĂSPUNSURI CORECTE SPECIALIZAREA FARMACIE

Adobe ReaderRĂSPUNSURI CORECTE SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

Adobe ReaderANUNŢ INTRARE SĂLI EXAMEN SIMULARE ADMITERE

Adobe ReaderANUNŢ IMPORTANT

 

 

ADMITERE 2016

Regulament de Admitere

Adobe ReaderDOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Sesiunea Septembrie 2016

Adobe ReaderRezultatele concursului de admitere - specializarea Medicină

Adobe ReaderRezultatele concursului de admitere - specializarea Farmacie

Adobe ReaderRezultatele concursului de admitere - specializarea Asistență Medicală Generală

Adobe ReaderAnunț important referitor la confirmarea locului

Adobe ReaderAnunț important referitor la contestații

Adobe ReaderAnunț important - contestații la subiectele de la proba scrisă

Adobe ReaderTeste grilă cu răspunsuri corecte - specializarea Medicină

Adobe ReaderTeste grilă cu răspunsuri corecte - specializarea Farmacie

Adobe ReaderAnunț pentru candidații care vor susține examen de admitere

Adobe ReaderRepartizarea candidaților în săli pentru susținerea examenului de admitere

DATA EXAMENULUI DE ADMITERE:

12 septembrie 2016, ora 15,00

PERIOADA DE ÎNSCRIERE;

LOCAŢIA:

05 - 10 septembrie 2016, orele 9,00-14,00

SEDIUL FACULTĂŢII

 

Programul de studii

Număr de locuri

Tipul de concurs
și/sau
proba/probele de
concurs

Criteriul/criteriile de selecţie
și/sau
Modul de calcul al notei/mediei de admitere

Fără taxă

Cu
 Taxă (inclusiv CPV)

Medicină

 

  • 1 loc pentru etnia rromă
  • 1 loc R. Moldova cu examen de bacalaureat în România

1 loc

Probă scrisă: Biologie şi Chimie organică

Nota probei scrise

Medicină dentară

0

0

Farmacie

0

7 locuri

Probă scrisă: Chimie organică

Asistenţă medicală generală

0

4 locuri

Concurs de admitere pe bază de dosare

Media obţinută la
examenul de bacalaureat

Tehnică dentară

-

0

Asistenţă Medicală Generală - an IV (completare studii, pentru absolvenţii de colegiu universitar de 3 ani)

0

0

Concurs de admitere pe bază de dosare

Media obţinută la
examenul de licenţă

 Medicină - a doua facultate  an III (absolvenţi ai specializării Medicină Dentară, doar pentru rezidenţi de Chirurgie O.M.F. din Central Universitar Sibiu).

0

0

 Medicină Dentară - a doua facultate  an III (absolvenţi ai specializării Medicină, doar pentru rezidenţi de Chirurgie O.M.F. din Central Universitar Sibiu).

0

2

Adobe Reader Programe de studii de licență - anul universitar 2016-2017

Calendar şi condiţii de admitere

Adobe Reader Calendar şi condiţii de admitere studii licență

 

Tematica pentru admitere 2016

Tematica pentru admitere specializările Medicină şi Medicină Dentară - BIOLOGIE Adobe Reader

Tematica pentru admitere specializările Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie - CHIMIE Adobe Reader

Adobe ReaderErată teste grilă Biologie

Adobe ReaderErată teste grilă Chimie

 

Sesiunea Iulie 2016 - rezultate finale

Anunț important

Rezultate finale - specializarea Medicină/Medicină Dentară

Rezultate finale - specializarea Farmacie

Rezultate finale - specializarea Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară

Rezultate finale - a II-a facultate specializarea Medicină/Medicină Dentară

Rezultate finale - specializarea Asistență Medicală Generală - completare studii

Sesiunea Iulie 2016

Rezultate contestații

Anunț important referitor la confirmarea locului

Anunț important referitor la contestații

Rezultatele concursului de admitere - specializarea Medicină/Medicină Dentară

Rezultatele concursului de admitere - specializarea Farmacie

Rezultatele concursului de admitere - specializarea Asistență Medicală Generală/ Tehnică Dentară

Rezultatele concursului de admitere - a II-a facultate Medicină/Medicină Dentară

Rezultatele concursului de admitere - specializarea Asistență Medicală Generală - completare studii

Rezultate contestații la subiectele de la proba scrisă

Anunț important - contestații la subiectele de la proba scrisă

Teste grilă cu răspunsuri corecte - specializarea Medicină/Medicină Dentară

Teste grilă cu răspunsuri corecte - specializarea Farmacie

Adobe ReaderAnunț pentru candidații care vor susține examen de admitere

Adobe ReaderClarificări referitoare la rezultatul concursului de admitere

Adobe ReaderRepartizarea candidaților în săli pentru susținerea examenului de admitere - specializarea Medicină

Adobe ReaderRepartizarea candidaților în săli pentru susținerea examenului de admitere - specializarea Farmacie

 Informaţii de contact

Adresa: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A , 550169, Sibiu, România
Tel: +40-(269)-212320
       +40-(269)-234906
       +40-(269)-436777
Fax:+40-(269)-212320
E-mail: decan.medicina@ulbsibiu.ro
Web: http://medicina.ulbsibiu.ro

E

Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport tehnic

Copyright © 1998-2018 Direcţia Comunicaţii și Marketing al ULBS | Termeni de utilizare | Servicii Web Design
butch-rapid