Departamentul Medicină Dentară și Nursing

DIRECTOR

Conf. univ. dr. Laura ȘTEF

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

– Prof. univ. dr. Cernuşcă Miţariu Mihaela
– Prof. univ. dr. Domnariu Carmen Daniela
– Conf. univ. dr. Ştef Laura
– Conf. univ. dr. Boţa Gabriela
– Conf. univ. dr. Coldea Liliana

CADRE DIDACTICE

Nr.
Crt.

Nume şi prenume

Grad
didactic

Discipline

1

Boitor Gheorghe Cornel

Profesor

Odontoterapie conservativa.
Instrumentar si aparaturã de laborator
Dentistica preventiva pediatrica

2

Cernuşcă Miţariu Maria Mihaela

Profesor

Chirurgie maxilo-facialã
Urgente în medicina dentarã
Anestezie în medicina dentarã

3

Domnariu Carmen Daniela

Profesor

Sanatate publica.
Management sanitar
Metodologia cercetãrii stiintifice

4

Ionaş Mona

Profesor

Esteticã dentarã
Tehn. metalo-ceramicii si a cer. integr.
Profilaxie in medicina dentara

5

Nicolae Vasile

Profesor

Proteticã dentarã – Proteza partialã
Tehnologia protezelor mobilizabile
Gerontostomatologie

6

Beldean Luminiţa

Conferenţiar

Nursing clinic  în pediatrie.
Psihologie si sociologie în nursing

7

Boţa Gabriela

Conferențiar

Endodonție, Odontoterapie restauratoare

8

Cernuşcă Miţariu Sebastian

Conferențiar

Protetica dentara – proteze unidentare
Tehno. reabilitarilor implanto-protetice

9

Cojan Adela

Conferenţiar

Sãnãtate publicã si management sanitar
Marketing si management farmaceutic

10

Coldea Liliana

Conferenţiar

Nursing în boli interne
Nursing general

11

Frâncu Violeta Ionela

Conferenţiar

Metodologia cercetãrii stiintifice
Sãnãtate publicã si manag. sanitar

12

Frăţilă Anca Maria

Conferenţiar

Proteticã dentarã – puntea
Tehnologia puntilor dentare

13

Miţariu Mihai Ioan

Conferențiar

Chirurgie oralã, dento-alveolarã
Tehnologia aparat. chir. si epitezelor

14

Ognean Maria Livia Conferențiar Neonatologie

15

Ştef Laura

Conferenţiar

Patologie oralã
Reabilitare oralã

16

Şteţiu Andreea Angela

Conferenţiar

Parodontologie
Tehnol. sist. de imobilizare

17

Băcilă Ciprian

Șef Lucrari

Îngrijirea pacientului cu tulburări în sfera psihică

18

Cristian Alina

Șef Lucrari

Odontoterapie restauratorie; Odontoterapie conservativă

19

Diaconu Cosmina

Șef Lucrari

Nursing general. Nursing comunitar. Nursing în neurologie

20

Făgeţan Iulian

Șef Lucrari

Chirurgie plasticã si recons. CMF

21

Gligor Romaniţa

Şef Lucrări

Tehnologia protezelor unidentare

22

Matei Claudiu

Şef Lucrări

Nursing in neurochirurgie
Mãsuri de prim ajutor

23

Miţariu Gabriela Simona

Şef Lucrări

Materiale dentare
Tehnologia protezelor dentare

24

Mârza Diana Maria

Şef Lucrări

Tehnologia protezei totale
Proteticã dentarã – Proteza totalã

25

Moga Doru Florian Cornel

Șef Lucrari

Îngrijiri calificate în chirurgie

26

Mureşan Iris Codruţa

Şef Lucrări

Nursing clinic în boli chirurgicale
Mãsuri de prim ajutor

27

Piloff Loredana

Şef Lucrări

Medicinã de familie

28

Pintea Alina Liliana

Șef Lucrari

Nursing comunitar în geriatrie
Nursing al vârstnicului si boli termin.
Nursing general

29

Popa Maria

Şef Lucrări

Ortodontie

30

Dahm Tătaru Cristina

Șef Lucrari

Semiologia si morfologia dintilor si arcadelor dentare

21

Țânțar Cristian

Șef Lucrari

Urgențe în medicina dentară. Parodontologie

32

Andronic Andrei Asistent Ortodonție, Tehnolohia aparatelor ortodontice

33

Dăncilă Adela

Asistent

Materiale utilizate în tehnica dentară, Estetică dentară

34

Dinu Andreea

Asistent

Endodonție

35

Mițariu Maria Loredana

Asistent

Morfologia dinților și arcadelor dentare. Tehnologia aparatelor chirurgicale și epitezelor

36

Ranga Remus

Asistent

Tehnolohia reabilitărilor implanto-protetice, Tehnologia protezelor unidentare

37

Săceleanu Adriana Asistent

Protetică dentară-proteza totală

38

Stănilă Albertina Asistent

Profilaxia în medicina dentară. Ocluzologie

39

Tănăsescu Denisa Asistent

Nutriție și dietetică