Departamentul Medicină Dentară și Nursing

DIRECTOR

Conf. univ. dr. Laura ȘTEF

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

– Prof. univ. dr. Cernuşcă Miţariu Mihaela
– Prof. univ. dr. Domnariu Carmen Daniela
– Conf. univ. dr. Ştef Laura
– Conf. univ. dr. Boţa Gabriela
– Conf. univ. dr. Coldea Liliana

CADRE DIDACTICE

Nr.
Crt.

Nume şi prenume

Grad
didactic

Discipline

1

Cernuşcă Miţariu Maria Mihaela

Profesor

Chirurgie maxilo-facialã
Urgente în medicina dentarã
Anestezie în medicina dentarã

2

Domnariu Carmen Daniela

Profesor

Sanatate publica.
Management sanitar
Metodologia cercetãrii stiintifice

3

Ionaş Mona

Profesor

Esteticã dentarã
Tehn. metalo-ceramicii si a cer. integr.
Profilaxie in medicina dentara

4

Beldean Luminiţa

Conferenţiar

Nursing clinic  în pediatrie.
Psihologie si sociologie în nursing

5

Boţa Gabriela

Conferențiar

Endodonție, Odontoterapie restauratoare

6

Cernuşcă Miţariu Sebastian

Conferențiar

Protetica dentara – proteze unidentare
Tehno. reabilitarilor implanto-protetice

7

Cojan Adela

Conferenţiar

Sãnãtate publicã si management sanitar
Marketing si management farmaceutic

8

Coldea Liliana

Conferenţiar

Nursing în boli interne
Nursing general

9

Frâncu Violeta Ionela

Conferenţiar

Metodologia cercetãrii stiintifice
Sãnãtate publicã si manag. sanitar

10

Frăţilă Anca Maria

Conferenţiar

Proteticã dentarã – puntea
Tehnologia puntilor dentare

11

Miţariu Mihai Ioan

Conferențiar

Chirurgie oralã, dento-alveolarã
Tehnologia aparat. chir. si epitezelor

12

Ognean Maria Livia Conferențiar Neonatologie

13

Ştef Laura

Conferenţiar

Patologie oralã
Reabilitare oralã

14

Şteţiu Andreea Angela

Conferenţiar

Parodontologie
Tehnol. sist. de imobilizare

15

Băcilă Ciprian

Șef Lucrari

Îngrijirea pacientului cu tulburări în sfera psihică

16

Cristian Alina

Șef Lucrari

Odontoterapie restauratorie; Odontoterapie conservativă

17

Diaconu Cosmina

Șef Lucrari

Nursing general. Nursing comunitar. Nursing în neurologie

18

Făgeţan Iulian

Șef Lucrari

Chirurgie plasticã si recons. CMF

19

Giurgiu Doina Ileana

Șef Lucrari

Medicina muncii

20

Gligor Romaniţa

Şef Lucrări

Tehnologia protezelor unidentare

21

Matei Claudiu

Şef Lucrări

Nursing in neurochirurgie
Mãsuri de prim ajutor

22

Miţariu Gabriela Simona

Şef Lucrări

Materiale dentare
Tehnologia protezelor dentare

23

Mârza Diana Maria

Şef Lucrări

Tehnologia protezei totale
Proteticã dentarã – Proteza totalã

24

Moga Doru Florian Cornel

Șef Lucrari

Îngrijiri calificate în chirurgie

25

Mureşan Iris Codruţa

Şef Lucrări

Nursing clinic în boli chirurgicale
Mãsuri de prim ajutor

26

Pintea Alina Liliana

Șef Lucrari

Nursing comunitar în geriatrie
Nursing al vârstnicului si boli termin.
Nursing general

27

Popa Maria

Şef Lucrări

Ortodontie

28

Dahm Tătaru Cristina

Șef Lucrari

Semiologia si morfologia dintilor si arcadelor dentare

29

Țânțar Cristian

Șef Lucrari

Urgențe în medicina dentară. Parodontologie

30

Andronic Andrei Asistent Ortodonție, Tehnolohia aparatelor ortodontice

31

Bodea Andrei

Asistent

Reabilitare și medicina orală

32

Dăncilă Adela

Asistent

Materiale utilizate în tehnica dentară, Estetică dentară

33

Dinu Andreea

Asistent

Endodonție

34

Dumitra Dana Elena

Asistent

Protetică dentară

35

Mițariu Maria Loredana

Asistent

Morfologia dinților și arcadelor dentare. Tehnologia aparatelor chirurgicale și epitezelor

36

Petri Sergiu Adrian

Asistent

Protetică dentară, Reabilitare compleză implanto-protetică

37

Radu Ioana Andrada

Asistent

Neonatologie

38

Ranga Remus

Asistent

Tehnologia reabilitărilor implanto-protetice, Tehnologia protezelor unidentare

39

Săceleanu Adriana Asistent

Protetică dentară-proteza totală

40

Solomon Crina Cristina Asistent

Nursing general, Nutriție și dietetică

41

Stănilă Albertina Asistent

Profilaxia în medicina dentară. Ocluzologie

42

Tănăsescu Denisa Asistent

Nutriție și dietetică