Erasmus

Locul suplimentar solicitat la Universitatea din Tubingen nu a fost aprobat.

Listă studenţi beneficiari ai unei burse ERASMUS+ în anul universitar 2021-2022

Contestațiile se depun până la data de 21 aprilie 2021, ora 14, pe adresa de e-mail erasmus.medicina@ulbsibiu.ro

Medical University of Vienna suspendă mobilitățile Erasmus pentru perioada semestrului I al anului universitar 2021-2022

Anunț mobilități studențești ERASMUS+, an universitar 2021-2022

Formular de candidatură

Locuri disponibile

 

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+ Partner Countries (țări din afara Uniunii Europene)

Termenul limită de realizare a acestor mobilități este 31.07.2021.

Selecția pentru aceste mobilități se va desfășura la nivel central, dosarele de candidatură urmând să fie depuse în format electronic, pe adresa dep.externe@ulbsibiu.ro, a Biroului Erasmus din cadrul Direcției de Internaționalizare.

Selecția dosarelor se va realiza săptămânal până la epuizarea locurilor disponibile, începând cu data de 24.03.2021, astfel la finalul fiecărei săptămâni, se vor încărca pe site-ul international.ulbsibiu.ro procesul verbal al celor selectați și locurile rămase disponibile în continuare.

Dosarele de candidatură pentru selecţia studenților trebuie să cuprindă:

  • Formular de candidatură (anexat)
  • CV Europass
  • Scrisoare de intenţie/motivație
  • Rezultate academice (Foaia matricola)
  • Atestat limbă străină / Recomandare profesor de limbă străină

Locuri disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ Partner Countries (țări din afara Uniunii Europene)

Anunț Mobilități Erasmus+ pentru anul academic 2020-2021

Termenul limită de realizare a acestor mobilități este 31.07.2021.

Selecția pentru aceste mobilități se va desfășura la nivel central, dosarele de candidatură urmând să fie depuse în format electronic, pe adresa dep.externe@ulbsibiu.ro, a Biroului Erasmus din cadrul Direcției de Internaționalizare.

Selecția dosarelor se va realiza săptămânal până la epuizarea locurilor disponibile, începând cu data de 24.03.2021, astfel la finalul fiecărei săptămâni, se vor încărca pe site-ul international.ulbsibiu.ro procesul verbal al celor selectați și locurile rămase disponibile în continuare.

Dosarele de candidatură pentru selecţie STA*/STT trebuie să cuprindă:

Dosarele de candidatură pentru selecţia studenților trebuie să cuprindă:

  • Formular de candidatură (anexat)
  • CV Europass
  • Scrisoare de intenţie/motivație
  • Rezultate academice (Foaia matricola)
  • Atestat limbă străină / Recomandare profesor de limbă străină

Locuri disponibile pentru mobilități de predare/formare Erasmus+ Partner Countries (țări din afara Uniunii Europene)

Locuri disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ Parner Countries (țări din afara Uniunii Europene)