Studenți

ANUL II

Legi si regulamente importante AICI

Având  în vedere noile reglementări ARACIS, pentru respectarea acestora vor fi modificate unele din regulamentele ULBS.

Acestea se vor regăsi pe site după aprobarea în Senatul Universității. Vă recomandăm  parcurgerea lor pentru a vă cunoaște drepturile și obligațiile

PROGRAM CU PUBLICUL ÎN SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ÎN PERIOADA 01-31 AUGUST 2022 ESTE DE LUNI PÂNĂ VINERI, ÎNTRE ORELE 9,00-12,00.

ANUNT MOBILITATE DEFINITIVĂ STUDENTI

      – Model cerere mobilitate definitivă

Cazarea în căminele studențești în anul universitar 2022/2023 se va desfășura conform următorului calendar:

Valabil pentru Facultatea de Medicină

5 – 14 septembrie Înscrieri online în platforma de cazare
15-16 septembrie Validare de către Comisia de Cazare pe Facultate
19 septembrie Afișare rezultate cazare (inclusiv liste așteptare) – de către Facultate
20 septembrie Confirmare online locuri de cazare
21 septembrie Rezultate după confirmări
Confirmări ale studenților care au glisat din lista de așteptare
22-25 septembrie (ora 20) Preluare camere
26 septembrie Rezultate după preluare camere
Liste așteptare, centralizate de la toate facultățile

Vă rugăm să consultați link-ul

https://campus.ulbsibiu.ro/ro/cazarea-in-caminele-studentesti-in-anul-universitar-2022-2023/

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2022 – 2023
Cererile de mărire de notă se depun în perioada 11 – 15 iulie 2022, de luni până vineri, în programul cu publicul.
Model cerere mărire

TABERE STUDENȚEȘTI

LOCURI IN TABERELE STUDENȚEȘTI

LISTA FINALĂ CU STUDENȚII BENEFICIARI ai locurilor de tabără, conform CAP. II, art. 5, lit b din METODOLOGIA privind organizarea taberelor studențești, emisă de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

LISTA CU STUDENȚII CARE AU DEPUS CERERI conform CAP. II, art. 5, lit b din METODOLOGIA privind organizarea taberelor studențești, emisă de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

PROCES VERBAL

Comisia de selecție a studenților beneficiari de loc tabără

Metodologia privind organizarea taberelor studențești

Cerere individuala

                            ANUNŢ IMPORTANT

CEREREA PENTRU SOLICITAREA UNUI LOC ÎN TABĂRĂ SE DEPUNE ÎN PERIOADA 06 – 10 iulie 2022 pe adresa de e-mail medicina@ulbsibiu.ro

  • numărul de locuri pentru Facultatea de Medicină – 10

 

GHID PRACTICĂ DE SPECIALITATE

MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ TEHNICĂ DENTARĂ
ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I
ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II
ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III
ANUL IV ANUL IV ANUL IV
ANUL V ANUL V ANUL V

 

PLANIFICARE SESIUNE EXAMENE – semestrul II; modul IV (20 – 29 iunie 2022) programul de studii universitare de licență Medicină, anii IV – VI de studii

PLANIFICARE SESIUNE EXAMENE – semestrul II; 06 – 26 iunie 2022 – Studii universitare de licență

PLANIFICARE SESIUNE EXAMENE – semestrul II; 06 – 26 iunie 2022 – Studii universitare de master

În perioada 16 – 22 mai 2022 se depun la secretariat cererile pentru susținerea examenelor de diferență și  a examenelor pentru refacerea de credite ( discipline nepromovate în anii anteriori) – semestrul II, după achitarea taxei aferente acestora on-line în contul UMS, astfel:

  • Taxă examen diferență – 35 lei
  • Taxă examen refacere credite calculată astfel: nr. credite aferent disciplinei de recuperat/ nr. total de credite aferent anului corespunzător disciplinei de recuperat x taxa de școlarizare aferentă anului de studiu în care este înmatriculat studentul

Pași achitare taxă

Financiar → plăți

Tip taxa → taxă pe disciplină

An studiu → An studiu actual 2021-2022

Taxă disciplină → Taxa refacere credite

Tip plan  → plan refaceri

MODEL CONVENTIE CADRU PRACTICA – Convențiile se depun la secretariat în trei exemplare originale

PLANIFICARE EXAMENE – SESIUNEA 11- 20 APRILIE 2022 (anii IV – VI de studii, specializarea Medicină) anii 4-6

CENTRALIZATOR LISTA STUDENTI BURSIERI, DIN FONDURI DE LA BUGET, SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2021-2022

PROGRAM EURO200

PLANIFICARE SESIUNE DE RESTANȚE – SEMESTRUL I, (14 februarie 2022 – 20 februarie 2022)

Burse sociale

Dosarele pentru acordarea burselor sociale pentru semestrul II, anul univeristar 2021/2022 se depun în perioada 28.02.2022 – 11.03.2022 la Secretariat, în programul cu publicul

Actele necesare întocmirii dosarului de bursă socială se regăsesc în  Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

Dosarele de bursă socială se preiau numai dacă sunt complete!

Burse speciale de ajutor social

Dosarele pentru acordarea burselor speciale de ajutor social pentru semestrul II, anul univeristar 2021/2022 se depun în perioada 07.03.2022 – 18.03.2022 la Secretariat, în programul cu publicul

PLANIFICARE EXAMENE – SESIUNEA 31 IANUARIE 2022 – 09 FEBRUARIE 2022 (anii IV – VI de studii, specializarea Medicină)

PLANIFICARE SESIUNE EXAMENE – semestrul I; 17 ianuarie 2022 – 6 februarie 2022

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+ AXA KA107 cu țările partenere din afara Uniunii Europene

Anunț selecție Erasmus + axa KA107 (NON UE)

Locuri disponibile

Formular de candidatură

Anunț selecție Erasmus + axa KA107  – Partner Countries (NON UE)

Anexa 1_Formular de candidatura studenti

Anexa 1_Formular de candidatura pentru studenti plasament

Anexa 2_Locuri Disponibile pentru mobilitati de studiu Erasmus+ Partner Countries CF6

COORDONATORI PRACTICA AN UNIVERSITAR 2021-2022

ALEGERI STUDENTESTI

Invalidare turul I pentru alegerile studenților reprezentanți

Atașat găsiți procesele verbale realizate de către Comisia de Alegeri pentru invalidarea turului I pentru studenții reprezentanți în Consiliile Facultăților și Senatul Universitar.

Proces verbal de invalidare turul I de alegeri pentru studenti-CF

Proces verbal de invalidare a turului I de alegeri pentru studenti-SENAT

CANDIDATI VALIDATI PENTRU FUNCTIA DE STUDENTI REPREZENTANTI

SECTIILE DE VOTARE PENTRU ALEGERILE STUDENTESTI

PLANIFICARE EXAMENE – SESIUNEA 15-24 NOIEMBRIE 2021 (anii IV – VI de studii, specializarea Medicină)

Pentru studentii Facultatii de Medicina care urmeaza Modulul Psihopedagogic:

Practica pedagogica – orarul pe specializari este urmatorul:

  • Specializarile Farmacie si AMG – dna lector. univ.dr. Spanu Simona (simona.spanu@ulbsibiu.ro) – cod wrlmiuf, orar Joi 18-20
  • Specializarile Medicina si Medicina Dentara – lector univ. dr. Alina Mag (alina.mag@ulbsibiu.ro)– cod cxpde4e, orar Vineri 14-16.

Managementul clasei semestrul I – prof. univ. dr. Carmen Sonia Duse

https://classroom.google.com/c/Mzk5NzMxNTkxNDYy?cjc=httwffn

Instruire Asistata de Calculator Medicină: cod frrmqfq, Lector univ. dr. Ştefania Kifor

ANUNT REFERITOR CERERI ECHIVALARE

Conform deciziei Comisiei de echivalări a creditelor și de validare a transferurilor, delegată de Consiliul Facultății de Medicină (Proces verbal 1691/08.06.2015) cererile de echivalare se depun în primele două săptămâni de la începerea fiecărui semestru, la secretariat sau pe e-mail, astfel încât în cazul respingerii cererii de echivalare să existe timpul necesar pentru derularea activității didactice presupuse de disciplina respectivă.
Pentru semestrul I, an universitar 2021-2022 nu se mai primesc cereri de echivalare.

LISTA STUDENȚILOR BURSIERI, DIN FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT, semestrul I an universitar 2021-2022

Burse sociale si de excelenta

Dosarele pentru acordarea burselor sociale pentru semestrul I, anul univeristar 2021/2022 se depun în perioada 04.10.2021 – 18.10.2021 la Secretariat, în programul cu publicul

Actele necesare întocmirii dosarului de bursă socială se regăsesc în  Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

Dosarele de bursă socială se preiau numai dacă sunt complete!

Dosarele pentru acordarea burselor de excelență pentru anul univeristar 2021/2022 se depun în perioada 04.10.2021 –22.10.2021 la Secretariat, în programul cu publicul

Actele necesare întocmirii dosarului pentru bursa de excelență se regăsesc în  Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți – aprobat în ședința de Senat din 29.10.2020

DOSARUL ( CEREREA ÎNSOȚITĂ DE ACTELE DOVEDITOARE – VENITURILE NETE/MEMBRU DE FAMILIE PE LUNILE  IANUARIE – SEPTEMBRIE 2021) PENTRU REDUCEREA DE TAXĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 SE DEPUNE  PÂNĂ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 2021 PE ADRESA DE E-MAIL decan.medicina@ulbsibiu.ro.

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII PRACTICE A STUDENTILOR IN SPITALUL CLINIC JUDETEAN SIBIU

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII PRACTICE A STUDENTILOR IN SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU AUGUSTIN” SIBIU

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII PRACTICE A STUDENTILOR IN SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII PRACTICE A STUDENTILOR IN CLINICA POLISANO

PROTOCOL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII PRACTICE A STUDENȚILOR ÎN SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE

PLAN DE MĂSURI pentru organizarea activității în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 în anul universitar 2021-2022

TUTORI DE AN – AN UNIVERSITAR 2021-2022

ORARE – SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2021-2022

MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ TEHNICĂ DENTARĂ
ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I
ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II
ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III
ANUL IV – modul I

ANUL IV – modul II

ANUL IV ANUL IV ANUL IV
ANUL V- modul I

ANUL V- modul II

ANUL V ANUL V
ANUL VI- modul I

ANUL VI- modul II

ANUL VI

 

SECRETAR RESPONSABIL CU ACTIVITATEA DIDACTICĂ PE SPECIALIZARE ȘI AN STUDIU, AN UNIVERSITAR 2021-2022
Specializarea An Secretar responsabil adresa e-mail
Medicină I Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Medicină II Bacnaș Mirela mirela.bacnas@ulbsibiu.ro
Medicină III Bacnaș Mirela mirela.bacnas@ulbsibiu.ro
Medicină IV Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Medicină V Floca Elisabeta elisabeta.floca@ulbsibiu.ro
Medicină VI Isdrailă Roxana roxana.isdraila@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară I Isdrailă Roxana roxana.isdraila@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară II Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară III Isdrailă Roxana roxana.isdraila@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară IV Floca Elisabeta elisabeta.floca@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară V Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară VI Floca Elisabeta elisabeta.floca@ulbsibiu.ro
Farmacie I Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Farmacie II Bacnaș Mirela mirela.bacnas@ulbsibiu.ro
Farmacie III Floca Elisabeta elisabeta.floca@ulbsibiu.ro
Farmacie IV Floca Elisabeta elisabeta.floca@ulbsibiu.ro
Farmacie V Floca Elisabeta elisabeta.floca@ulbsibiu.ro
Asistență Medicală Generală I Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Asistență Medicală Generală II Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Asistență Medicală Generală III Isdrailă Roxana roxana.isdraila@ulbsibiu.ro
Asistență Medicală Generală IV Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Tehnică Dentară I Bacnaș Mirela mirela.bacnas@ulbsibiu.ro
Tehnică Dentară II Isdrailă Roxana roxana.isdraila@ulbsibiu.ro
Tehnică Dentară III Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Master „Management Sanitar” I Stiniguță Crina crina.stiniguta@ulbsibiu.ro
Rezidențiat Alaman Simona simona.alaman@ulbsibiu.ro

STRUCTURA GRUPELOR ȘI SEMIGRUPELOR – AN UNIVERSITAR 2021-2022

MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ TEHNICĂ DENTARĂ
ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I
ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II
MEDICINA III ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III
ANUL IV ANUL IV ANUL IV ANUL IV
ANUL V ANUL V ANUL V
ANUL VI ANUL VI

 

LISTE FINALE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

MEDICINĂ MEDICINĂ DENTARĂ FARMACIE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ TEHNICĂ DENTARĂ
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV
Anul V Anul V Anul V
Anul VI Anul VI

 

ANUNT PRACTICA PEDAGOGICA

PENTRU STUDENTII INSCRISI IN ULTIMUL AN LA MODULUL PSIHOPEDAGOGIC – PRACTICA PEDAGOGICA SE SUSTINE ONLINE IN FIECARE JOI, ORELE 18.00-21.00, COD CURS cxpde4e, lector dr. ALINA MAG (alina.mag@ulbsibiu.ro)

ANUNT PSIHOLOGIA EDUCATIEI AN I

PENTRU STUDENTII INSCRISI IN ANUL I LA MODULUL PSIHOPEDAGOGIC – PSIHOLOGIA EDUCATIEI SE SUSTINE ONLINE IN FIECARE MIERCURI, ORELE 18.00-21.00, COD CURS GOOGLE CLASSROOM vjdatdz, conf univ dr. Olivia ANDREI ( olivia.andrei@ulbsibiu.ro ), DPPD.

LISTE PROVIZORII CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

MEDICINĂ MEDICINĂ DENTARĂ FARMACIE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ TEHNICĂ DENTARĂ
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV
Anul V Anul V Anul V
Anul VI Anul VI

 

PLANIFICARE SESIUNE RE-EXAMINĂRI – 23-24 SEPTEMBRIE 2021

Procedura de desfasurare a activitatii de cazare

Repartizare locuri în cămine – lista după confirmări

Repartizare locuri în cămine – lista după contestații

Pentru a beneficia de loc în căminele
studențești, trebuie sa vă confirmați locul online, prin
completarea și transmiterea formularului din link-ul:
https://forms.gle/nJepgScvyPykyJnJ7
în perioada 18 – 19 septembrie 2021.

RAPORT CREDITE ȘI MEDII DUPĂ SESIUNEA DE RESTANȚE ȘI MĂRIRI DE NOTE – AN UNIVERSITAR 2020-2021

MEDICINĂ MEDICINĂ DENTARĂ FARMACIE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ TEHNICĂ DENTARĂ
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV
Anul V Anul V

 

SESIUNE RE-EXAMINĂRI 23 – 24 SEPTEMBRIE 2021

Cererile de re-examinare se depun on line pe adresa de e-mail a secretarei responsabilă de anul și specializarea respectivă în perioada 16 – 19 septembrie 2021, pentru maxim două discipline.

Re-examinarea este posibilă dacă studentul nu a obținut notă de promovare într-una din sesiunile anterioare de examen (sesiunea de examene, respectiv sesiunea de restanțe).

Cererile vor fi însoțite de dovada achitării taxei de re-examinare (35 lei), care se face on line în programul UMS.

Confirmarea locului de cazare în căminele studențești, în anul universitar 2021/2022 se va putea efectua după afișarea listelor de cazare după contestații

Repartizarea in camine – liste provizorii

CALENDAR CAZARE APROBAT PENTRU FACULTATEA DE MEDICINĂ

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR INTERESAȚI DE MODULUL PSIHOPEDAGOGIC

PLANIFICARE EXAMENE RESTANȚE – SEM.II ȘI MĂRIRI – 06-12 SEPTEMBRIE 2021

EXAMENUL DE PRACTICĂ DE VARĂ SPECIALIZAREA FARMACIE AN V ARE LOC ÎN DATA DE 03.09.2021, ORA 15,00, SALA M01

ANUNȚ IMPORTANT – IERARHIZAREA STUDENȚILOR PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT

REGULAMENT PRIVIND OCUPAREA LOCURILOR PENTRU STUDII FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT

PROGRAM CU PUBLICUL ÎN SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ÎN PERIOADA 09-31 AUGUST 2021 ESTE DE LUNI PÂNĂ VINERI, ÎNTRE ORELE 9,00-12,00.

TRANSFER STUDENȚI

Cazarea în căminele studențești în anul universitar 2021/2022

Componenţa comisiei de cazare constituită la nivel de facultate

Cererile de mărire de notă se depun on line pe adresa de e-mail a secretarei responsabilă de anul și specializarea respectivă în perioada 19 – 23 iulie 2021.
Model cerere mărire
TABERE STUDENȚEȘTI
Borderou de distribuire a locurilor în taberele studențești – seria I
Borderou de distribuire a locurilor în taberele studențești – seria II
Locuri in tabere

Lista finală cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără în anul 2021 conform CAP. II, art. 5, lit a din METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea Programului Național „ Tabere studențești “ 2021, emisă de Ministerul Tineretului și Sportului

Lista finală cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără în anul 2021 conform CAP. II, art. 5, lit b din METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea Programului Național „ Tabere studențești “ 2021, emisă de Ministerul Tineretului și Sportului

Proces verbal de selecție cu studenții care vor beneficia de locuri în taberele studențești conform CAP. II, art. 5, lit a din METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea Programului Național „ Tabere studențești “ 2021, emisă de Ministerul Tineretului și Sportului

Proces verbal de selecție cu studenții care vor beneficia de locuri în taberele studențești conform CAP. II, art. 5, lit b din METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea Programului Național „ Tabere studențești “ 2021, emisă de Ministerul Tineretului și Sportului

LISTA CU STUDENȚII CARE AU DEPUS CERERI conform CAP. II, art. 5, lit a din METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea Programului Național „ Tabere studențești “ 2021, emisă de Ministerul Tineretului și Sportului

LISTA CU STUDENȚII CARE AU DEPUS CERERI conform CAP. II, art. 5, lit b din METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea Programului Național „ Tabere studențești “ 2021, emisă de Ministerul Tineretului și Sportului

           – Anunț important
           – Ordin nr. 432 din 30.06.2021
           – Metodologia privind organizarea taberelor studențești
          – Cerere individuala
          – Declarație de consimțământ
          – Regulament de tabără
PLANIFICARE SESIUNE DE RESTANȚE ȘI MĂRIRI – 05 – 11 iulie 2021 (ani terminali)
Vă aducem la cunoștință, că perioada de înscriere la examenul de finalizare a programului de formare psihopedagogică, nivel I,  cu frecvență s-a prelungit până în data de 18.06.2021, ora 14,59.
Înscrierea, precum și obținerea unor informații suplimentare, se pot realiza accesând următorul  link   https://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.ppd/blog/

ANUNȚ derulare program EURO 200 – termen depunere la decanat 15.06.2021

Legea 269/2004

Anexa nr. 1 – Cerere

Anexa nr. 2 – Declaratie pe proprie raspundere

Anexa nr. 3 – Declaratie pe proprie raspundere

Anexa nr. 4 – Declaratie pe proprie raspundere

PLANIFICARE EXAMENE – SESIUNEA 24 iunie 2021 – 04 iulie 2021 (anii IV – VI de studii, specializarea Medicină)

PLANIFICARE SESIUNE EXAMENE SEMESTRUL II 2020-2021 (14 iunie 2021 – 04 iulie 2021)

Anunț acordare burse speciale – Termen – 19.05.2021, ora 10,00

Anunț acordare subvenție individuală de sprijin pentru cazarea studenților. Cerere tip de solicitare a indemnizatiei individuale de sprijin

Cererile de diferență/restanță se depun on line pe adresa de e-mail a secretarei responsabilă de anul și specializarea respectivă în perioada 26 mai 2021-02 iunie 2021.
Cererile vor fi însoțite de dovada achitării taxei de diferență/restanță (35 lei), care se face on line în programul UMS.

PLANIFICARE EXAMENE – SESIUNEA 19-28 APRILIE 2021 (anii IV – VI de studii, specializarea Medicină)

LISTA  FINALĂ CU STUDENȚII BURSIERI, DIN FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT, PE SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

LISTA CU STUDENȚII BURSIERI, DIN FONDURI DE LA BUGET, PE SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

CALENDARUL PROCESULUI DE ACORDARE A BURSELOR
– Depunere dosare pentru bursele sociale – 08-16 martie 2021
– Afișare liste cu studenții bursieri – 24 martie 2021
– Depunere contestații on-line la adresa de e-mail decan.medicina@ulbsibiu.ro în data de
▪ 24 martie 2021, și
▪ 25 martie 2021 – până la ora 10
– Rezultate contestații 26 martie 2021
– Afișare liste finale cu studenții bursieri 26 martie 2021

ANUNT BURSE SPECIALE

ANUNȚ DEPUNERE DOSARE BURSE DE AJUTOR SOCIAL – SEM. II, AN UNIVERSITAR 2020-2021

ANUNȚ DEPUNERE CERERI DE ECHIVALARE – SEM.II, AN UNIVERSITAR 2020-2021

ORARE SEMESTRUL  II AN UNIVERSITAR 2020-2021

MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ TEHNICĂ DENTARĂ

ANUL I

ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I

ANUL II

ANUL II ANUL II ANUL II

ANUL II

ANUL III

ANUL III ANUL III ANUL III

ANUL III

ANUL IV – modul III

ANUL IV – modul IV

ANUL IV ANUL IV

ANUL IV

ANUL V– modul III

ANUL V – modul IV

ANUL V

ANUL V

ANUL VI– modul III

ANUL VI – modul IV

ANUL VI

 

PLANIFICARE SESIUNE RESTANȚE SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2020-2021

PLANIFICARE SESIUNE RESTANȚE SEMESTRUL I SPECIALIZAREA MEDICINA, ANII IV-VI DE STUDII, AN UNIVERSITAR 2020-2021

PLANIFICARE SESIUNE RESTANȚE MASTER SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2020-2021

PLANIFICARE EXAMENE – SESIUNEA 08-17 FEBRUARIE 2021 (anii IV – VI de studii, specializarea Medicină)

PLANIFICARE SESIUNE EXAMENE SEMESTRUL I 2020-2021 – MASTER

PLANIFICARE SESIUNE EXAMENE SEMESTRUL I 2020-2021

HAC_46_Anexa_1_Reduceri taxa de scolarizare 2020-2021

PLANIFICARE EXAMENE – SESIUNEA 16-26 NOIEMBRIE 2020 (anii IV – VI de studii, specializarea Medicină)

Lista finală studenţi bursieri sem.I, an univ.2020-2021 – din fonduri de la bugetul de stat

LISTĂ PROVIZORIE STUDENTI BURSIERI sem.I 2020-2021

ANUNȚ IMPORTANT depunere dosare bursă de excelență

ANUNȚ IMPORTANT depunere dosare bursă socială

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți

DOSARUL ( CEREREA ÎNSOȚITĂ DE ACTELE DOVEDITOARE) PENTRU REDUCEREA DE TAXĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 SE DEPUNE  PÂNĂ LA DATA DE 23 OCTOMBRIE 2020 PE ADRESA DE E-MAIL medicina@ulbsibiu.ro

PROTOCOALE EPIDEMIOLOGICE

Up-date la Planul de măsuri – Spitalul Clinic Județean Sibiu

Spitalul Clinic Județean Sibiu

Clinica Polisano S.R.L. Sibiu

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu

Spital General Căi Ferate Sibiu

Spital Clinic de Pediatrie

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENȚII ȘCOLILOR POSTLICEALE ADMIȘI LA SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

Metodologie pentru recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor posliceale

TUTORI DE AN 2020-2021

COORDONATORI DE PRACTICĂ 2020-2021

CONDIȚII DE PROMOVARE ÎN AN SUPERIOR

Cuvânt de deschidere a conducerii Facultății de Medicină – an universitar 2020-2021

BUN VENIT

Stimați studenți ai anului I din cadrul Facultății de Medicină,
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu vă ureaza “Bun Venit!”, prin intermediul Facultății de Medicină, în noul an universitar 2020/2021 și vă felicită pentru alegerea facută.
Suntem bucuroși să primim, și în acest an, în familia noastră academică, o noua generație de studenți.
Facultatea noastra, are menirea, de a oferi studenților săi, o bază solidă, stabilă de formare și pregătire, pentru a obține specialisti de cea mai înaltă clasă.
In prima saptamana a acestui semestru, vă veți familiariza cu facultatea noastră, prin intermediul *Săptămânii de Orientare*.
Programul în care ne vom întâlni, la sediul Facultății de Medicină de pe str. Lucian Blaga nr. 2A este afișat mai jos

MEDICINA

MD

FARMACIE

AMG

TD

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU STUDENȚI

Conform deciziei Comisiei de echivalări a creditelor și de validare a transferurilor, delegată de Consiliul Facultății de Medicină (Proces verbal 1691/08.06.2015) cererile de echivalare se depun în primele două săptămâni de la începerea fiecărui semestru, la secretariat, astfel încât în cazul respingerii cererii de echivalare să existe timpul necesar pentru derularea activității didactice presupuse de disciplina respectivă.

PROGRAM CU PUBLICUL

PENTRU REZOLVAREA SOLICITĂRILOR CARE NU POT FI REZOLVATE PRIN CORESPONDENȚĂ ELECTRONICĂ

PROGRAMUL CU PUBLICUL  ÎN SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ESTE PERMIS DE
LUNI PÂNĂ VINERI, ÎNTRE ORELE 9,00-10,00; 14,00-15,00.

IERARHIZAREA STUDENȚILOR PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT 2020-2021

LISTELE FINALE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

M II M III M IV M V M VI

MD II MD III MD IV MD V MD VI

F II F III F IV F V

AMG II AMG III AMG IV

TD II TD III

ORARE, AN UNIVERSITAR 2020-2021, SEMESTRUL I

Orar MG I_sem I

Orar MG II_sem I

Orar MG III_sem I

Orar MG IV_sem I  – MODUL I

Orar MG IV sem.I – MODUL II

Orar MG V_sem I – MODUL I

Orar MG V sem.I – MODUL II

Orar MG VI_sem I – MODUL I

Orar MG VI sem.I – MODUL II

Orar MD I-VI_sem I_2020-2021 – MD I

Orar MD I-VI_sem I_2020-2021 – MD II

Orar MD I-VI_sem I_2020-2021 – MD III culori

Orar MD I-VI_sem I_2020-2021 – MD IV

Orar MD I-VI_sem I_2020-2021 – MD V

Orar MD I-VI_sem I_2020-2021 – MD VI

Orar FARMA I_sem I_2020-2021

Orar FARMA II_sem I_2020-2021

Orar FARMA III_sem I_2020-2021

Orar FARMA IV_sem I_2020-2021

Orar FARMA V_sem I_2020-2021

Orar AMG I_sem I_2020-2021

Orar AMG II_sem I_2020-2021

Orar AMG III_sem I_2020-2021

Orar AMG IV_sem I_2020-202

Orar TD I_sem I_2020-2021

Orar TD II_sem I_2020-2021

Orar TD III_sem I_2020-2021

SECRETAR RESPONSABIL CU ACTIVITATEA DIDACTICĂ PE SPECIALIZARE ȘI AN STUDIU
SPECIALIZAREA AN secretar responsabil adresa e-mail
Medicină I Alaman Simona simona.alaman@ulbsibiu.ro
Medicină II Stiniguță Crina crina.stiniguta@ulbsibiu.ro
Medicină III Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Medicină IV Floca Elisabeta elisabeta.floca@ulbsibiu.ro
Medicină V Isdrailă Roxana roxana.isdraila@ulbsibiu.ro
Medicină VI Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară I Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară II Isdrailă Roxana roxana.isdraila@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară III Floca Elisabeta elisabeta.floca@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară IV Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară V Floca Elisabeta elisabeta.floca@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară VI Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Farmacie I Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Farmacie II Floca Elisabeta elisabeta.floca@ulbsibiu.ro
Farmacie III Floca Elisabeta elisabeta.floca@ulbsibiu.ro
Farmacie IV Floca Elisabeta elisabeta.floca@ulbsibiu.ro
Farmacie V Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Asistență Medicală Generală I Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Asistență Medicală Generală II Isdrailă Roxana roxana.isdraila@ulbsibiu.ro
Asistență Medicală Generală III Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Asistență Medicală Generală IV Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Tehnică Dentară I Isdrailă Roxana roxana.isdraila@ulbsibiu.ro
Tehnică Dentară II Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Tehnică Dentară III Isdrailă Roxana roxana.isdraila@ulbsibiu.ro
Master „Management Sanitar” I Stiniguță Crina crina.stiniguta@ulbsibiu.ro
Rezidențiat Alaman Simona simona.alaman@ulbsibiu.ro

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNCEPEREA NOULUI AN UNIVERSITAR

Ordin comun MS MEC modificat _ 2020.09.24 superior

Plan de masuri ptr organizarea activitatii in ULBS_Senat_sept.2020