Studenți

 

Legi si regulamente importante AICI

Având  în vedere noile reglementări ARACIS, pentru respectarea acestora vor fi modificate unele din regulamentele ULBS.

Acestea se vor regăsi pe site după aprobarea în Senatul Universității. Vă recomandăm  parcurgerea lor pentru a vă cunoaște drepturile și obligațiile

În atenția studenților din anul I – an universitar 2023-2024

Deschiderea anului universitar în cadrul Facultății de Medicină va avea loc Miercuri, 4 octombrie 2023, ora 09.00, Aula Magna, str. Lucian Blaga nr. 2A

Vă informăm că în data de 3 octombrie 2023 vor avea loc sesiuni de informare pentru studenții interesați de oportunitățile Erasmus+, organizate în cadrul Săptămânii de Orientare.

Studenții sunt invitați să participe la prezentările oferite de către reprezentanții Biroului Erasmus+ în Aula Avram Iancu, Facultatea de Litere și Arte, în intervalul 10.00-10.30 sau 12.00-12.30 precum și în curtea Facultății de Inginerie în intervalul 10.00-16.00 (în cadrul evenimentului Ziua Partenerilor).

Preluarea camerelor în căminele studențești

Listele cu studenții admiși în cămin după confirmări

Listele de așteptare pentru cazare în cămin – după confirmări

PLANIFICARE SESIUNE DE EXAMENE – REEXAMINĂRI(21-22 septembrie 2023)

Confirmarea locurilor in cămin se poate face până în data de 17 septembrie 2023, accesând link-ul confirmare cazare

Listele cu studenții admiși în cămin

Listele de așteptare pentru cazare în cămin

Listele cu studenții cu situația școlară în curs de actualizare

Contestatiile la repartitia în cămine se depun până în data de 14 septembrie 2023, ora 16,00 accesând următorul link contestații cazare

Calendarul cazării în căminele studențești pentru Facultatea de Medicină se modifică astfel:

13 septembrie 2023                Afișare rezultate cazare (inclusiv liste așteptare)

14 septembrie 2023                Depunere contestații

15 septembrie 2023                Soluționare contestații

16 – 17 septembrie 2023        Confirmare online locuri de cazare

20 septembrie 2023                Glisare din lista de așteptare în funcție de locurile neconfirmare

20 – 22 septembrie 2023        Afișare rezultate cazare (inclusiv liste așteptare)

REZULTATE MOBILITATE DEFINITIVĂ STUDENȚI

PLANIFICARE EXAMENE – practică, restanțe și măriri (04-06.09.2023)

PLANIFICARE EXAMENE – Reexaminări (01-02.09.2023)- ani terminali

Examenul de Practică – specializarea Farmacie, an V, va avea loc în data de 28 august 2023, ora 9, sala MP03

Pentru cazare în căminele studențești apasă AICI

GHID PRACTICĂ DE SPECIALITATE

MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ TEHNICĂ DENTARĂ
ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I
ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II
ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III
ANUL IV ANUL IV ANUL IV
ANUL V ANUL V ANUL V

TAXE DE ȘCOLARIZARE – AN UNIVERSITAR 2023-2024 – AN I DE STUDII

ANUNȚ MOBILITATE DEFINITIVĂ STUDENȚI

Cererile de mărire de notă se depun în perioada 10 – 14 iulie 2023, de luni până vineri, în programul cu publicul sau pe e-mailul secretarei de specializare (Model)

PLANIFICARE EXAMENE – studii universitare de master, specializarea Management Sanitar – Sesiune de restanțe și măriri (26 iunie – 02 iulie 2023)

PLANIFICARE EXAMENE – an VI, specializarea Medicină – Sesiune de restanțe și măriri (29 iunie – 05 iulie 2023)

PLANIFICARE EXAMENE – Sesiune de restanțe și măriri ani terminali (26.06.2023 – 02.07.2023)

PLANIFICARE EXAMENE – Semestrul II, anii de studii IV-VI, specializarea Medicina (19 – 28 iunie 2023)

PLANIFICARE SESIUNE EXAMENE – semestrul II; 05-25 iunie 2023 – studii universitare de licență

TABERE STUDENȚEȘTI

LISTA FINALĂ CU STUDENȚII BENEFICIARI ai locurilor de tabără, conform CAP. II, art. 5, lit b din METODOLOGIA privind organizarea taberelor studențești, emisă de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

PROCES VERBAL

LISTA CU STUDENȚII CARE AU DEPUS CERERI conform CAP. II, art. 5, lit b din METODOLOGIA privind organizarea taberelor studențești, emisă de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

Comisia de selecție a studenților beneficiari de loc tabără

Metodologia privind organizarea taberelor studențești

Calendar tabere

Locuri repartizate

Cerere individuala

ANUNȚ IMPORTANT – ACHITARE TAXĂ DE ȘCOLARIZARE

ANUNȚ DEPUNERE CERERI RESTANȚĂ/RE-EXAMINARE/DIFERENȚĂ

Model cerere restanță/re-examinaree/diferență

Program Euro 200

PLANIFICARE EXAMENE – Semestrul II, anii de studii IV-VI, specializarea Medicina (20 – 30 aprilie 2023)

INFORMARE PRACTICĂ DE VARĂ

Practica de specialitate se desfășoară conform planului de învățământ și structurii anului universitar, respectându-se tematica și perioada de desfășurare a acesteia.

Convenția – cadru privind efectuarea stagiului de practică se descarcă aici. Aceasta trebuie întocmită în 4 (patru) exemplare, semnată de către instituția unde se desfășoară stagiul de practică și solicitant. Convenția se va depune la secretariatul facultății înainte de începerea sesiunii de examene – vară (05 iunie 2023, respectiv 19 iunie 2023).

Zilele Medicale Sibiene, ediția 2023, 5-8 aprilie 2023

MODEL CERERE ECHIVALARE DISCIPLINĂ

PLANIFICARE SESIUNE RESTANȚE – semestrul I; 13-19 februarie 2023 – studii universitare de licență

PLANIFICARE SESIUNE RESTANȚE – semestrul I; 13-19 februarie 2023 – studii universitare de master

BURSE 2022-2023 – SEM. II

LISTA finală cu studenţii bursieri, din venituri din taxe de școlarizare, pe semestrul II al anului universitar 2022-2023.

LISTA finală cu studenţii bursieri, din fonduri de la bugetul de stat, pe semestrul II al anului universitar 2022-2023.

LISTA provizorie cu studenţii bursieri, din fonduri de la bugetul de stat, pe semestrul II al anului universitar 2022-2023.

Dosarele pentru acordarea burselor sociale pentru semestrul II, anul univeristar 2022/2023 se depun în perioada 27.02.2023 – 09.03.2023  la Secretariat, în programul cu publicul.

Actele necesare întocmirii dosarului de bursă socială se regăsesc în  Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

Dosarele se preiau numai dacă sunt complete.

Salariul minim net / membru de familie, pentru

  • lunile noiembrie și decembrie 2022 este de 1540 lei.
  • luna ianuarie 2023 este de 1913 lei.

 

PLANIFICARE EXAMENE – Semestrul I, anii de studii IV-VI, specializarea Medicina (30 ianuarie – 08 februarie 2023)

PLANIFICARE SESIUNE EXAMENE – semestrul I; 16 ianuarie 2023 – 5 februarie 2023 – studii universitare de licență

PLANIFICARE SESIUNE EXAMENE – semestrul I; 16 ianuarie 2023 – 5 februarie 2023 – studii universitare de master

Lista cu punctajele acordate de Comisia Centrală de acordare a Burselor pe Universitate la dosarele de Bursă de excelență, pentru anul univ. 2022/2023  – Termenul de depunere a contestatiilor 11.11.2022, ora 13.

PLANIFICARE EXAMENE – Semestrul I, anii de studii IV-VI, specializarea Medicina (14 – 23 noiembrie 2022)

CENTRALIZATOR LISTA STUDENTI BURSIERI, DIN FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2022-2023

LISTA STUDENTI BURSIERI DIN VENITURI DIN TAXE DE ȘCOLARIZARE, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2022-2023

ALEGERI STUDENȚI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII ȘI SENATUL U.L.B.S.

Rezultate alegeri – tur II Consiliul Facultății de Medicină

Rezultate alegeri – tur II Senatul U.L.B.S.

Proces verbal invalidare tur I – Senat

Proces verbal invalidare tur I – Medicina

Proces verbal numărare voturi – tur I – Senat

Proces verbal numărare voturi – tur I – Medicina

Secțiile de votare pentru alegerile studențești – an universitar 2022-2023

Proces verbal de validare-invalidare candidaturi

Candidați validați-invalidați

CALENDARUL ALEGERILOR STUDENȚEȘTI – AN UNIVERSITAR 2022 – 2023

LOCURI DISPONIBILE PENTRU STUDENȚI ÎN CONSILIILE FACULTĂȚILOR ȘI SENATUL UNIVERSITAR

Componența Biroului Electoral Central pentru Studenți 2022

Componența Comisiei de Alegeri a Facultății de Medicină

DESCHIDEREA OFICIALĂ A NOULUI AN UNIVERSITAR VA AVEA LOC LA ORA 13,00, ÎN AULA MAGNA – STR. LUCIAN BLAGA NR.2A

LISTE FINALE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

MEDICINĂ MEDICINĂ DENTARĂ FARMACIE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ TEHNICĂ DENTARĂ
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV
Anul V Anul V Anul V
Anul VI Anul VI

TUTORI DE AN – AN UNIVERSITAR 2022-2023

SECRETAR RESPONSABIL CU ACTIVITATEA DIDACTICĂ PE SPECIALIZARE ȘI AN STUDIU, AN UNIVERSITAR 2022-2023
Specializarea An Secretar responsabil adresa e-mail
Medicină I Alaman Simona simona.alaman@ulbsibiu.ro
Medicină II Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Medicină III Bacnaș Mirela mirela.bacnas@ulbsibiu.ro
Medicină IV Bacnaș Mirela mirela.bacnas@ulbsibiu.ro
Medicină V Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Medicină VI
Medicină – Limba engleză VI Stiniguță Crina crina.stiniguta@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară I
Medicină Dentară II Călinoiu Iulia simona.alaman@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară III Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară IV Bacnaș Mirela mirela.bacnas@ulbsibiu.ro
Medicină Dentară V
Medicină Dentară VI Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Farmacie I
Farmacie II Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Farmacie III Bacnaș Mirela mirela.bacnas@ulbsibiu.ro
Farmacie IV
Farmacie V
Asistență Medicală Generală I Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Asistență Medicală Generală II Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Asistență Medicală Generală III Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Asistență Medicală Generală IV
Tehnică Dentară I Călinoiu Iulia iulia.calinoiu@ulbsibiu.ro
Tehnică Dentară II Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Tehnică Dentară III Țiții Liliana liliana.titii@ulbsibiu.ro
Balneofiziokinetoterapie și recuperare I Bacnaș Mirela mirela.bacnas@ulbsibiu.ro
Master „Management Sanitar” I Stiniguță Crina crina.stiniguta@ulbsibiu.ro
Rezidențiat Alaman Simona simona.alaman@ulbsibiu.ro
PLANIFICARE EXAMEN

REDUCERE TAXA DE ȘCOLARIZARE

Dosarele pentru reducerea taxei de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023 se depun până vineri, 07 octombrie 2022, la Secretariat, în programul cu publicul

Criteriile de reducere a taxei de școlarizare au fost aprobate în ședința Consiliului de Administrație al ULBS nr. 38/07.10.2021, art.13.

BURSE 2022-2023

Dosarele pentru acordarea burselor de excelență pentru anul univeristar 2022/2023 se depun în perioada 03.10.2022 –18.10.2022 la Secretariat, în programul cu publicul

Actele necesare întocmirii dosarului pentru bursa de excelență se regăsesc în  Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți

Dosarele pentru acordarea burselor sociale pentru semestrul I, anul univeristar 2022/2023 se depun în perioada 03.10.2022 – 12.10.2022  la Secretariat, în programul cu publicul

Actele necesare întocmirii dosarului de bursă socială se regăsesc în  Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

Dosarele de bursă socială se preiau numai dacă sunt complete

Salariul minim net / membru de familie, pentru lunile iunie, iulie și august 2022 este de 1540 LEI.

ECHIVALARE DISCIPLINE 2022-2023

Cererile de echivalare se depun în perioada 26 septembrie 2022 – 07 octombrie 2022, la secretariat, în programul cu publicul.

STRUCTURA GRUPELOR ȘI SEMIGRUPELOR – AN UNIVERSITAR 2022-2023

MEDICINA MEDICINA-LB.ENGLEZA MEDICINA DENTARA FARMACIE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ TEHNICĂ DENTARĂ BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE
ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I
ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II
ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III
ANUL IV ANUL IV ANUL IV ANUL IV
ANUL V ANUL V ANUL V
ANUL VI ANUL VI

 

LISTE PROVIZORII CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

MEDICINĂ MEDICINĂ DENTARĂ FARMACIE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ TEHNICĂ DENTARĂ
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV
Anul V Anul V Anul V
Anul VI Anul VI

 

PLANIFICARE EXAMENE – Sesiune de re-examinări  22-23 septembrie 2022
Rezultate cazare

Listele privind studenții admiși în cămin după confirmări pot fi accesate aici.

Listele privind studenții admiși pot fi accesate aici.
Listele de așteptare pot fi accesate aici

Vă reamintim că studenții care au fost repartizați în căminele studențești au obligația confirmării locului prin completarea formularului care poate fi accesat aici până în data de 20 septembrie 2022, ora 18:00.
Cei care nu confirmă până la data și ora sus menționată vor pierde locul repartizat iar studenții de pe listele de așteptare vor glisa, în funcție de locurile eliberate pentru fiecare specializare.

Comisia de Cazare constituită la nivelul Facultății de Medicină

 

PLANIFICARE EXAMENE – Sesiune de restanță – Practica de vară 11 septembrie 2022

PLANIFICARE EXAMENE – Sesiune de reexaminări an terminal (01-02 septembrie 2022)

PLANIFICARE SESIUNE DE EXAMENE – PRACTICĂ, RESTANȚE (sem.II) și MĂRIRI (05-11 septembrie 2022)

ANUNȚ IMPORTANT – IERARHIZAREA STUDENȚILOR PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT

REGULAMENT PRIVIND OCUPAREA LOCURILOR PENTRU STUDII FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT

ANUNT MOBILITATE DEFINITIVĂ STUDENTI

      – Model cerere mobilitate definitivă

REZULTATE MOBILITATI

Cazarea în căminele studențești în anul universitar 2022/2023 se va desfășura conform următorului calendar:

Valabil pentru Facultatea de Medicină

5 – 14 septembrie Înscrieri online în platforma de cazare
15-16 septembrie Validare de către Comisia de Cazare pe Facultate
19 septembrie Afișare rezultate cazare (inclusiv liste așteptare) – de către Facultate
20 septembrie Confirmare online locuri de cazare
21 septembrie Rezultate după confirmări
Confirmări ale studenților care au glisat din lista de așteptare
22-25 septembrie (ora 20) Preluare camere
26 septembrie Rezultate după preluare camere
Liste așteptare, centralizate de la toate facultățile

Vă rugăm să consultați link-ul

https://campus.ulbsibiu.ro/ro/cazarea-in-caminele-studentesti-in-anul-universitar-2022-2023/

https://cazare.ulbsibiu.ro/
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2022 – 2023