Documente utile studenți

Legea educației naționale nr. 1/2011

Regulamente de organizare și funcționare

Regulament privind activitatea profesională a studenților din ULBS, în baza Sistemului european de credite transferabile

Regulament privind alegerea disciplinelor opționale și facultative de către studenți

Regulament privind mobilitatea academică a studenților

PLAN DE MĂSURI pentru organizarea activității în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 în anul universitar 2021-2022

Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților, nivel licență și master, în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)

PLAN DE MĂSURI pentru organizarea activității în cadrul Universității”Lucian Blaga” din Sibiu în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 începând cu semestrul II al anului universitar 2020-2021

Structura an univ 2020-2021_Facultatea de Medicina

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți – aprobat în ședința de Senat din 29.10.2020

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți – aprobat în ședința de Senat din 06.06.2019

Condiții de promovare în an superior

Regulament privind ierarhizarea studentilor pe locuri finantate de la bugetul de stat

Procedura operationala Organizarea mobilitatilor de studiu ale studentilor outgoing in cadrul programului Erasmus+

Ordin nr. 5140/2019 din 11 septembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților

Model cerere restanță/re-examinaree/diferență

Cerere_recuperare_taxa_scolarizare

Model – referat al coordonatorului lucrarii de licenta

Cerere de inscriere licenta

Declarație pentru conformitate asupra originalității operei științifice – ro

Declarație pentru conformitate asupra originalității operei științifice – en

Cerere de mobilitate