Documente utile studenți

Model – cerere echivalare

Legea învățământului superior 199/2023

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți – aprobat în ședința de Senat din data de 28.09.2023

Cuantumul taxelor de școlarizare în lei pentru studenții înmatriculați în ani de studiu superiori anului I _ an universitar 2023-2024

Structura anului universitar 2023 – 2024

Legea educației naționale nr. 1/2011

Regulamente de organizare și funcționare

TAXE DE ȘCOLARIZARE – AN UNIVERSITAR 2023-2024 – AN I DE STUDII

Structura anului universitar 2022 – 2023

Cuantumul taxei de scolarizare pentru anul universitar 2022-2023

Nota privind modificarea structurii anului universitar 2021-2022

Regulament privind activitatea profesională a studenților din ULBS, în baza Sistemului european de credite transferabile

Regulament privind alegerea disciplinelor opționale și facultative de către studenți

Regulament privind evaluarea, examinarea si notarea studentilor

Regulament privind mobilitatea academică a studenților

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți – aprobat în ședința de Senat din data de 16.12.2021

Regulament privind mobilitățile de studiu, plasament, formare și predare în cadrul programului Erasmus+

PLAN DE MĂSURI pentru organizarea activității în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 în anul universitar 2021-2022

Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților, nivel licență și master, în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)

Structura an univ 2021-2022_Facultatea de Medicina

PLAN DE MĂSURI pentru organizarea activității în cadrul Universității”Lucian Blaga” din Sibiu în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 începând cu semestrul II al anului universitar 2020-2021

Structura an univ 2020-2021_Facultatea de Medicina

Regulamentul examenului de licență și disertație

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți – aprobat în ședința de Senat din 29.10.2020

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți – aprobat în ședința de Senat din 06.06.2019

Condiții de promovare în an superior

Regulament privind ierarhizarea studentilor pe locuri finantate de la bugetul de stat

Procedura operationala Organizarea mobilitatilor de studiu ale studentilor outgoing in cadrul programului Erasmus+

Ordin nr. 5140/2019 din 11 septembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților

Model cerere restanță/re-examinaree/diferență

Cerere_recuperare_taxa_scolarizare

Model – referat al coordonatorului lucrarii de licenta

Cerere de inscriere licenta

Declarație pentru conformitate asupra originalității operei științifice – ro

Declarație pentru conformitate asupra originalității operei științifice – en

Cerere de mobilitate