Licenţă și disertație

PRECIZĂRI ÎNSCRIERE LICENȚĂ

Diplomele eligibile pentru înscrierea la examenul licență sunt diplomele emise în urma participării la orice conferință medicală organizată de o universitate/societate care este acreditată de Colegiul Național (CMR, CMDR, CMF) ca furnizor de credite EMC precum și orice articol publicat într-un jurnal din domeniul medicină cu ISBN.

Pentru validarea calității de autor/coautor a articolelor necesare în vederea înscrierii la examenul de licență studentul trebuie să depună diploma de participare la manifestarea științifică în cadrul căreia s-a prezentat articolul, însoțită de copie după coperta, cuprins și articolul din cadrul volumului de rezumate al consfătuirii. În situația în care articolul a fost publicat într-un Jurnal medical se vor depune copii după copertă, cuprins și după articolul din cadrul jurnalului.

FEBRUARIE 2024

Rezultate disertație – Specializarea Management Sanitar – februarie 2024

Rezultate finale – Specializarea Medicină

Rezultate finale – specializarea Farmacie

Rezultate finale – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate finale – specializarea Tehnică Dentară

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Medicină

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Asistență Medicală Generală

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Tehnică Dentară

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Farmacie

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Asistență Medicală Generală

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Tehnică Dentară

Rezultate proba scrisă – specializarea Medicină

Rezultate proba scrisă – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate proba scrisă – specializarea Tehnică Dentară

În urma analizei contestației (depusă în termen) privind corectitudinea întrebării, comisia a hotărât că aceasta a fost nefondată

Contestațiile la subiectele probei scrise se depun în data de 20.02.2024 între orele 13,00-14,00 la adresa de e-mail decan.medicina@ulbsibiu.ro.

Contestațiile trimise după intervalul specificat nu se vor lua în considerare.

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Medicină

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Asistență Medicală Generală

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Tehnică Dentară

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei scrise – Specializarea Medicină

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei scrise – Specializarea Asistență Medicală Generală

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei scrise – Specializarea Tehnică Dentară

Planificare susținere lucrări disertație – Studii universitare de master

ANUNT IMPORTANT PRIVIND INSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ/DISERTATIE- SESIUNEA FEBRUARIE 2024

DOSARELE INCOMPLETE NU PERMIT PARTICIPAREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ SAU DISERTAȚIE

Cerere lucrare licenta

Rezultate disertație – Specializarea Management Sanitar

Rezultate finale – Specializarea Medicină

Rezultate finale – specializarea Medicină Dentară

Rezultate finale – specializarea Farmacie

Rezultate finale – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate finale – specializarea Tehnică Dentară

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Medicină Dentară

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Farmacie

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Asistență Medicală Generală

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Tehnică Dentară

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Medicină

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Medicină Dentară

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Farmacie

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Asistență Medicală Generală

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Tehnică Dentară

Rezultate proba scrisă – specializarea Medicină

Rezultate proba scrisă – specializarea Medicină Dentară

Rezultate proba scrisă – specializarea Farmacie

Rezultate proba scrisă – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate proba scrisă – specializarea Tehnică Dentară

Rezultate contestații subiecte

Planificare susținere lucrări disertație – Studii universitare de master

Contestațiile la subiectele probei scrise se depun în data de 05.09.2023 între orele 17,30-18,30 la adresa de e-mail decan.medicina@ulbsibiu.ro.

Contestațiile trimise după intervalul specificat nu se vor lua în considerare.

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Medicină

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Medicină Dentară

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Farmacie

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Asistență Medicală Generală

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Tehnică Dentară

Repartiție absolvenți examen licență – proba scrisă 05.09.2023

Specializarea Medicină

Specializarea Medicină Dentară

Specializarea Farmacie

Specializarea Asistență Medicală Generală

Specializarea Tehnică Dentară

DOSARELE INCOMPLETE NU PERMIT PARTICIPAREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ SAU DISERTAȚIE DIN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

ANUNT IMPORTANT PRIVIND INSCRIEREA LA DISERTATIE

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND ÎNSCRIEREA LA LICENȚĂ

PRECIZĂRI ÎNSCRIERE LICENȚĂ

Diplomele eligibile pentru înscrierea la examenul licență sunt diplomele emise în urma participării la orice conferință medicală organizată de o universitate/societate care este acreditată de Colegiul Național (CMR, CMDR, CMF) ca furnizor de credite EMC precum și orice articol publicat într-un jurnal din domeniul medicină cu ISBN.

Pentru validarea calității de autor/coautor a articolelor necesare în vederea înscrierii la examenul de licență studentul trebuie să depună diploma de participare la manifestarea științifică în cadrul căreia s-a prezentat articolul, însoțită de copie după coperta, cuprins și articolul din cadrul volumului de rezumate al consfătuirii sau Jurnalului medical în care au fost publicate.

Regulamentul examenului de licență și disertație

Ghid redactare lucrare licență

Ghid redactare lucrare disertație

Regulament de organizare și funcționare a examenului practic de licență – specializarea Medicină Dentară

Regulament de organizare și funcționare a examenului practic de licență – specializarea Farmacie

Regulament de organizare și funcționare a examenului practic de licență – specializarea Asistență Medicală Generală

Regulament de organizare și funcționare a examenului practic de licență – specializarea Tehnică Dentară

FEBRUARIE 2023

Planificare susținere lucrări disertație – Studii universitare de master

Rezultate finale – specializarea Medicină

Rezultate finale – specializarea Farmacie

Rezultate finale – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate finale – specializarea Tehnică Dentară

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Medicină

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Farmacie

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Asistență Medicală Generală

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Tehnică Dentară

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Farmacie

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Asistență Medicală Generală

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Tehnică Dentară

Contestațiile la rezultatul probei scrise se depun în data de 13.02.2023 între orele 15,00-17,00 la adresa de e-mail decan.medicina@ulbsibiu.ro.

Contestațiile trimise după intervalul specificat nu se vor lua în considerare.

Rezultate proba scrisă – specializarea Medicină

Rezultate proba scrisă – specializarea Farmacie

Rezultate proba scrisă – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate proba scrisă – specializarea Tehnică Dentară

Examenul de licență ȘI DIZERTAȚIE se va desfășura în perioada 13 – 19.02.2023
Repartiție absolvenți examen licență – proba scrisă

Specializarea Medicină

Specializarea Farmacie

Specializarea Asistență Medicală Generală

Specializarea Tehnică Dentară

30 – 31 ianuarie 2023 – perioada de înscriere, între orele 9,00-10,00; 14,00-15,00.

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de disertație

13 februarie 2023 – proba scrisă

SEPTEMBRIE 2022

Rezultate susținere dizertație

Rezultate finale – specializarea Medicină Dentară

Rezultate finale – specializarea Farmacie

Rezultate finale – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate finale – specializarea Tehnică Dentară

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Medicină Dentară

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Farmacie

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Asistență Medicală Generală

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Tehnică Dentară

Rezultate finale – specializarea Medicină

Rezultate proba practică – specializarea Medicină Dentară

Rezultate proba practică – specializarea Farmacie

Rezultate proba practică – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate proba practică – specializarea Tehnică Dentară

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Medicină

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Medicină Dentară

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Farmacie

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Asistență Medicală Generală

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Tehnică Dentară

Rezultate proba scrisă – specializarea Medicină

Rezultate proba scrisă – specializarea Medicină Dentară

Rezultate proba scrisă – specializarea Farmacie

Rezultate proba scrisă – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate proba scrisă – specializarea Tehnică Dentară

Rezultate contestații – specializarea Medicină

Rezultate contestații – specializarea Medicină dentară

Rezultate contestații – specializarea Asistență Medicală Generală

 

Contestațiile la subiectele probei scrise se depun în data de 06.09.2022 între orele 17,00-19,00 la adresa de e-mail decan.medicina@ulbsibiu.ro.

Contestațiile trimise după intervalul specificat nu se vor lua în considerare.

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Medicină

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Medicină Dentară

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Farmacie

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Asistență Medicală Generală

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Tehnică Dentară

Planificare susținere lucrare de disertație
Repartiție absolvenți examen licență – proba scrisă

Specializarea Medicină

Specializarea Medicină Dentară

Specializarea Farmacie

Specializarea Asistență Medicală Generală

Specializarea Tehnică Dentară

Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor

Planificare înscriere examen licență

Planificare înscriere examen disertație

Regulamentul examenului de licență și disertație

Ghid redactare lucrare licență

Ghid redactare lucrare disertație

Regulament de organizare și funcționare a examenului practic de licență – specializarea Medicină Dentară

Regulament de organizare și funcționare a examenului practic de licență – specializarea Farmacie

Regulament de organizare și funcționare a examenului practic de licență – specializarea Asistență Medicală Generală

Regulament de organizare și funcționare a examenului practic de licență – specializarea Tehnică Dentară

Model cerere înscriere licență

Model cerere înscriere disertație

Model cerere elaborare lucrare licență/disertație

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de disertație

Model coperta/prima pagina

Model referat al coordonatorului lucrării

Declaratie pentru conformitate asupra originalitatii operei stiintifice

Examenul de licență ȘI DIZERTAȚIE se va desfășura în perioada 06 – 09.09.2022

Tematica și bibliografie specializarea Medicină

Tematica și bibliografie specializarea Medicină Dentară

Tematica și bibliografie specializarea Farmacie

Tematica și bibliografie specializarea Asistență Medicală Generală

Tematica și bibliografie specializarea Tehnică Dentară

FEBRUARIE 2022

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Tehnică Dentară

Rezultate proba scrisă – specializarea Tehnică Dentară

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei scrise – Specializarea Tehnică Dentară

Calendarul  examenului de licență și dizertație, sesiunea februarie 2022

02 – 03 februarie 2022 – perioada de înscriere, între orele 9,00-10,00; 14,00-15,00.

15 februarie 2022 – proba scrisă

17 februarie 2022 – proba practică și susținerea lucrării de licență / dizertație

LICENȚĂ și DIZERTAȚIE  2021

SEPTEMBRIE 2021

Rezultate finale – specializarea Medicină Dentară

Rezultate finale – specializarea Farmacie

Rezultate finale – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate finale – specializarea Tehnică Dentară

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Medicină Dentară

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Farmacie

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Asistență Medicală Generală

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Tehnică Dentară

Rezultate finale – specializarea Medicină

Rezultate proba practică – specializarea Medicină Dentară

Rezultate proba practică – specializarea Farmacie

Rezultate proba practică – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate proba practică – specializarea Tehnică Dentară

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Medicină

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Medicină Dentară

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Farmacie

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Asistență Medicală Generală

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Tehnică Dentară

Contestațiile privind rezultatele de la proba scrisă se depun în data de 08.09.2021 între orele 19,00-22,00 la adresa de e-mail decan.medicina@ulbsibiu.ro. Contestaţiile trimise după intervalele specificate nu se vor lua în considerare

Rezultate proba scrisă – specializarea Medicină

Rezultate proba scrisă – specializarea Medicină Dentară

Rezultate proba scrisă – specializarea Farmacie

Rezultate proba scrisă – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate proba scrisă – specializarea Tehnică Dentară

 

Repartiție absolvenți examen licență – proba scrisă

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Medicină – după contestații

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Asistență Medicală Generală – după contestații

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Medicină

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Medicină Dentară

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Farmacie

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Asistență Medicală Generală

Răspunsuri corecte proba scrisă – specializarea Tehnică Dentară

Instrucțiuni desfășurare examen licență proba scrisă

Specializarea Medicină

Specializarea Medicină Dentară

Specializarea Farmacie

Specializarea Asistență Medicală Generală

Specializarea Tehnică Dentară

Cartea de teste grilă – specializarea Medicina – pentru examenul de licență – ediția 2021 este diponibilă la secretariatul facultății.

Planificare înscriere examen licență – specializarea Medicină

Planificare înscriere examen licență – specializarea Medicină Dentară

Planificare înscriere examen licență – specializarea Farmacie

Planificare înscriere examen licență – specializarea Asistență Medicală Generală

Planificare înscriere examen licență – specializarea Tehnică Dentară

Examenul de licență se va desfășura în perioada 07 – 10.09.2021

IULIE 2021

Planificare susținere lucrare de disertație

Regulamentul examenului de licență și disertație

Ghid redactare lucrare licență

Ghid redactare lucrare disertație

Regulament de organizare și funcționare a examenului practic de licență – specializarea Medicină Dentară

Regulament de organizare și funcționare a examenului practic de licență – specializarea Farmacie

Regulament de organizare și funcționare a examenului practic de licență – specializarea Asistență Medicală Generală

Regulament de organizare și funcționare a examenului practic de licență – specializarea Tehnică Dentară

Model cerere înscriere licență

Model cerere înscriere disertație

Model cerere elaborare lucrare licență/disertație

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de disertație

Model coperta/prima pagina

Model referat al coordonatorului lucrării

Declaratie pentru conformitate asupra originalitatii operei stiintifice

Tematica și bibliografie specializarea Medicină

Tematica și bibliografie specializarea Medicină Dentară

Tematica și bibliografie specializarea Farmacie

Tematica și bibliografie specializarea Asistență Medicală Generală

Tematica și bibliografie specializarea Tehnică Dentară

FEBRUARIE 2021

Rezultate dizertație

Rezultate finale specializarea Medicină Dentară

Rezultate finale specializarea Farmacie

Rezultate finale specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate finale specializarea Tehnică Dentară

Planificare susținere lucrare de dizertație

Planificare proba practică și susținerea lucrării de licență

Contestații la note se depun, on-line la adresa medicina@ulbsibiu.ro, în data de 24 februarie 2021, între orele 17,00-20,00. Contestațiile depuse după ora 20,00 nu vor fi luate în considerare.

Rezultate proba scrisă

Contestații la subiecte se depun, on-line la adresa medicina@ulbsibiu.ro, în data de 23 februarie 2021, între orele 17,00-20,00. Contestațiile depuse după ora 20,00 nu vor fi luate în considerare.

Răspunsuri corecte specializarea Medicină Dentară

Răspunsuri corecte specializarea Farmacie

Răspunsuri corecte specializarea Asistență Medicală Generală

Răspunsuri corecte specializarea Tehnică Dentară

PROBA SCRISĂ se va desfășura în data de 23.02.2021, de la ora 13,00, Sala M 01.

 ABSOLVENŢII VOR INTRA ÎN SALĂ LA ORA 12,00

 ABSOLVENŢII SUNT OBLIGAŢI să aibă asupra lor CARTEA DE IDENTITATE

 Lista absolvenților înscriși la examenul de licență care vor susține proba scrisă

01 – 03 februarie 2021 – perioada de înscriere, între orele 9,00-10,00; 14,00-15,00.

23 februarie 2021 – proba scrisă

25 februarie 2021 – proba practică și susținerea lucrării de licență și dizertație

Acte necesare înscrierii

Cerere înscriere la licență

Model – referat al coordonatorului lucrării de licență

Declarație pentru conformitate asupra originalității lucrării de licență

 Regulament de Licenţă

Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului practic de licenţă

Regulament Examen practic Licenta Farmacie

Ghid redactare lucrare licenţă

LICENȚĂ – SEPTEMBRIE 2020

Rezultate finale – specializarea Medicină Dentară

Rezultate finale – specializarea Farmacie

Rezultate finale – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate finale – specializarea Tehnică Dentară

În urma analizei contestațiilor la proba scrisă – specializarea Farmacie comisia a constatat că acestea sunt nefondate, motiv pentru care notele rămân neschimbate.

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Medicină Dentară

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Farmacie

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Asistență Medicală Generală

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Tehnică Dentară

Rezultate finale – specializarea Medicină

Rezultate proba practică – specializarea Medicină Dentară

Rezultate proba practică – specializarea Farmacie

Rezultate proba practică – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate proba practică – specializarea Tehnică Dentară

Planificare susținere lucrări licență – Specializarea Medicină

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Medicină Dentară

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Farmacie

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Asistență Medicală Generală

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – Specializarea Tehnică Dentară

  • CONTESTAŢIILE PRIVIND REZULTATELE DE LA PROBA SCRISĂ SE DEPUN ÎN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2020, ÎNTRE ORELE 14,00-20,00 LA ADRESA DE E-MAIL medicina@ulbsibiu.ro
REZULTATE PROBA SCRISĂ

Specializarea Medicină

Specializarea Medicină Dentară

Specializarea Farmacie

Specializarea Asistență Medicală Generală

Specializarea Tehnică Dentară

Barem corectură specializarea Medicină după contestații

Barem corectură specializarea Medicină Dentară

Barem corectură specializarea Tehnică Dentară

Barem corectură specializarea Farmacie

Barem corectură specializarea Asistență Medicală Generală

Barem corectură specializarea Asistență Medicală Generală după contestații

Repartiție absolvenți examen licență – proba scrisă – accesul se face pe intrarea din curtea facultății

Instrucțiuni desfășurare examen licență proba scrisă

Chestionar triaj COVID-19 – se va completa pentru fiecare probă în parte

Specializarea Medicină

Specializarea Medicină Dentară

Specializarea Farmacie

Specializarea Asistență Medicală Generală

Specializarea Tehnică Dentară

Planificarea absolventilor pentru inscriere la licență

Specializarea Medicină

Specializarea Medicină Dentară

Specializarea Farmacie

Specializarea Asistență Medicală Generală

Specializarea Tehnică Dentară

Acte necesare înscrierii

Cerere înscriere la licență

Model – referat al coordonatorului lucrării de licență

Declarație pentru conformitate asupra originalității lucrării de licență

CALENDAR EXAMEN

Perioada de înscriere :

31 august – 03 septembrie 2020

Proba scrisă:

13 septembrie 2020

Afișarea rezultatelor:

14 septembrie 2020

Depunere contestații proba scrisă:

14 septembrie 2020

Proba practică
Specializările: Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară

15 septembrie 2020

Susținerea lucrărilor de licență:

Specializarea Medicină

15 septembrie 2020

Susținerea lucrărilor de licență:
Specializările: Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară

16 septembrie 2020

 

În urma acreditării specializării Farmacie conform Hotărârii ARACIS din data de 30.04.2020 începând cu promoția 2020 absolvenții specializării Farmacie vor susține examenul de licență la Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

DIZERTAȚIE – IULIE 2020

Rezultate examen dizertație

Calendar examen

Perioada de înscriere :

06 – 09 iulie 2020

Susținerea lucrărilor de dizertație:

20 – 21 iulie 2020

Planificarea susținerii lucrării de dizertație

“CHESTIONAR EVALUARE SATISFACȚIE ABSOLVENȚI”

În scopul optimizării procesului de eliberare a fișelor de lichidare, vă rugăm să achitați taxa de școlarizare și să completați chestionarul de evaluare la link-ul de mai jos.
https://forms.gle/umry5PW7jtkJxeKB8
„Chestionarul poate fi completat doar de pe adresa instituțională (@ulbsibiu.ro)”.

 Regulament de Licenţă

Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului practic de licenţă

Regulament Examen practic Licenta Farmacie

Ghid redactare lucrare licenţă

Tematica

Medicina

Medicina Dentara

Farmacie

Asistență Medicală Generală

Tehnică Dentară

LICENȚĂ – FEBRUARIE 2020

Rezultate finale – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate finale – specializarea Tehnică Dentară

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – specializarea Asistență Medicală Generală

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea probei practice – specializarea Tehnică Dentară

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea lucrării de licență – specializarea Asistență Medicală Generală

Repartizarea absolvenților în săli pentru susținerea lucrării de licență – specializarea Tehnică Dentară

Anunț referitor la contestații rezultate probă scrisă

Rezultate proba scrisă – specializarea Asistență Medicală Generală

Rezultate proba scrisă – specializarea Tehnică Dentară

Răspunsuri corecte – specializarea Asistență Medicală Generală

Răspunsuri corecte – specializarea Tehnică Dentară

Repartizarea absolvenților în săli – specializarea Asistență Medicală Generală

Repartizarea absolvenților în săli – specializarea Tehnică Dentară

  • PROBA SCRISĂ ÎNCEPE LA ORA 12,30,
  • ABSOLVENŢII VOR INTRA ÎN SĂLI LA ORA 11,45

 ABSOLVENŢII SUNT OBLIGAŢI să aibă asupra lor CARTEA de identitate

CALENDAR EXAMEN

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 03 – 07 FEBRUARIE 2020
PROBA SCRISĂ: 17 FEBRUARIE 2020
AFIŞAREA REZULTATELOR: 17 FEBRUARIE 2020
DEPUNERE CONTESTAȚII SUBIECTE 18 FEBRUARIE 2020
PROBA PRACTICĂ – SPECIALIZĂRILE MEDICINĂ DENTARĂ, ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, TEHNICĂ DENTARĂ 19 FEBRUARIE 2020
SUSŢINEREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ – SPECIALIZAREA MEDICINĂ 19 FEBRUARIE 2020
SUSŢINEREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ – SPECIALIZĂRILE MEDICINĂ DENTARĂ, ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, TEHNICĂ DENTARĂ 19 FEBRUARIE 2020

 

 

DIZERTAȚIE – FEBRUARIE 2020

Rezultate examen de dizertație

Repartizarea absolvenților în sala pentru susținerea lucrării de dizertație

CALENDAR EXAMEN

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 03 – 07 FEBRUARIE 2020
SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DIZERTAȚIE 17 FEBRUARIE 2020, ORA 9,00