Admitere

                                    

ADMITERE 2022

PROGRAM CU PUBLICUL ÎN SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ÎN PERIOADA 01-31 AUGUST 2022 ESTE DE LUNI PÂNĂ VINERI, ÎNTRE ORELE 9,00-12,00.

Programele de studii Medicină în limba engleză  și Balnefiziokinetoterapie și recuperare au fost publicate în Hotărărea de Guvern din data de 05 august 2022, se va organiza examen de admitere pentru cele două programe de studii, conform regulamentului.

CALENDARUL SESIUNII DE ADMITERE – SEPTEMBRIE 2022

Studii universitare de licență și studii universitare de master – limba română

 • Perioada de înscriere: 09 – 13.09.2022
 • Validare dosare:   09 – 14.09.2022
 • Data concursului: 15.09.2022, ora 10
 • Depunere contestaţii subiecte: 15.09.2022, orele 13-15
 • Afişare rezultate contestații subiecte : 16.07.2022
 • Afişarea rezultatelor: 16.09.2022
 • Depunere contestaţii rezultate: 16.09.2022, timp de 2 ore după afișarea rezultatelor
 • Afişare rezultate contestații: 17.09.2022
 • Confirmare locuri: 18-19.09.2022
 • Rezultate finale: 20.09.2022

Studii universitare de licență – Medicină limba engleză

 • Perioada de înscriere: 09 – 13.09.2022
 • Validare dosare:                                            09 – 14.09.2022
 • Data concursului – test limba engleză: 16.09.2022
 • Data concursului – Biologie + Chimie: 17.09.2022
 • Afişarea rezultatelor: 17.09.2022
 • Confirmare locuri: 18-19.09.2022
 • Rezultate finale: 20.09.2022

Cazarea în căminele studențești în anul universitar 2022/2023 se va desfășura conform următorului calendar:

Valabil pentru Facultatea de Medicină

5 – 14 septembrie Înscrieri online în platforma de cazare
15-16 septembrie Validare de către Comisia de Cazare pe Facultate
19 septembrie Afișare rezultate cazare (inclusiv liste așteptare) – de către Facultate
20 septembrie Confirmare online locuri de cazare
21 septembrie Rezultate după confirmări
Confirmări ale studenților care au glisat din lista de așteptare
22-25 septembrie (ora 20) Preluare camere
26 septembrie Rezultate după preluare camere
Liste așteptare, centralizate de la toate facultățile

Vă rugăm să consultați link-ul

https://campus.ulbsibiu.ro/ro/cazarea-in-caminele-studentesti-in-anul-universitar-2022-2023/

ANUNȚ IMPORTANT

Având în vedere faptul că nu au fost ocupate în sesiunea iulie 2022 următoarele tipuri de locuri:

 • pentru români de pretutindeni
  • 1 loc – Etnic român fără taxă cu bursă la specializarea Medicină,
  • 1 loc – Etnic român fără taxă fără bursă la specializarea Medicină
  • 1 loc – Etnic român fără taxă, cu bursă la specializarea Medicină Dentară
 • pentru etnia rromă
  • 1 loc – la specializarea Medicină
 • pentru mediu rural
  • 1 loc – la specializarea Medicină,

Conform Hotărârii Comisiei Centrale de Admitere a ULBS din data de 28 iulie 2022 se transformă în locuri cu taxă, pentru sesiunea iulie 2022, pentru cetățenii români, astfel

 • 4 locuri la specializarea Medicină
 • 1 loc la specializarea Medicină Dentară.
Rezultate DUPĂ CONFIRMĂRI

Listă admiși Medicina

Listă admiși Medicină Dentară

Listă așteptare Medicină/Medicină Dentară

Listă respinși Medicină/Medicină Dentară

Listă admiși Farmacie

Listă admiși Asistență Medicală Generală

Listă admiși Tehnică Dentară

Listă respinși Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară

ETAPE CONFIRMARE ADMIȘI PE LOC CU TAXĂ
În urma reevaluării lucrărilor Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor cu privire la rezultatele probei scrise a hotărât că acestea nu au fost fondate, REZULTATELE ADMITERII rămân aceleași.
Rezultate parțiale

Contestaţiile la notă se vor depune ONLINE pe adresa de email:
admitere.medicina@ulbsibiu.ro, în atenţia Comisiei Centrale de Admitere, 25 iulie 2022 între
orele 19,00-21,00. Contestaţiile trimise după intervalul specificat nu se vor lua în considerare.

ETAPE CONFIRMARE ADMIȘI PE LOC FINANȚAT DE LA BUGETUL DE STAT

ETAPE CONFIRMARE ADMIȘI PE LOC CU TAXĂ

ETAPE CONFIRMARE ADMIȘI PE LOC ÎN AȘTEPTARE

Listă admiși Medicina

Listă admiși Medicină Dentară

Listă așteptare Medicină/Medicină Dentară

Listă respinși Medicină/Medicină Dentară

Listă admiși Farmacie

Listă admiși Asistență Medicală Generală

Listă admiși Tehnică Dentară

Listă respinși Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară

Rezultate contestații subiecte
Răspunsuri corecte – specializarea Medicină/Medicină Dentară
Răspunsuri corecte – specializarea Farmacie
Răspunsuri corecte – specializarea Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară
Ora de începere a examenului de admitere din data de 24 iulie 2022 este 10,00, accesul în sălile de examen este permis începând cu ora 8,30

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFĂȘURA ÎN CLĂDIREA FACULTĂȚII DE MEDICINĂ – STR. LUCIAN BLAGA NR. 2A

INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN SĂLI PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI DE ADMITERE

MEDICINĂ/MEDICINĂ DENTARĂ

FARMACIE

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ/TEHNICĂ DENTARĂ

 

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR

La pct. 7.5. Criterii de departajare a candidaților care au obtinut aceeaşi notă la concursul de admitere, 1.b) nota probei scrise la limba maternă obţinută la examenul de bacalaureat se consideră:

 • Limba și literatura română – scris pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în limba română și nu au susținut examen la Limba și literatura maternă – scris (E.a – diploma de bacalaureat-verso.)
 • Limba și literatura maternă – scris pentru candidații care au susținut această probă la examenul de bacalaureat (E.b. – diploma de bacalaureat-verso.)
 • Limba maternă pentru candidații cetăţenii ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care au susținut examen de bacalaureat

FACULTATEA DE MEDICINĂ DIN SIBIU A FOST AUTORIZATĂ PENTRU DERULAREA A DOUĂ PROGRAME DE STUDII NOI

 • MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ
 • BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE

CALL-CENTER  40376448418

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru anul universitar 2022-2023

CRITERII DE ADMITERE SI CONDITII SPECIALE

NUMAR LOCURI SCOASE LA CONCURS

 

ÎN CAZUL ÎN CARE VEȚI ÎNTÂMPINA PROBLEME  LA COMPLETAREA DOCUMENTELOR  VEȚI GĂSI SUPORTUL NECESAR ÎN SPAȚIILE SPECIAL AMENAJATE DIN INCINTA FACULTĂȚII DE MEDICINĂ  ÎN PERIOADA 05-20 IULIE 2022, DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 09,00-14,00.

Ordin M.E.N. nr. 3900/16.05.2017 – români de pretutindeni

Românii de pretutindeni susțin examen de admitere în aceleași condiții ca și cetățenii români, pe locurile special alocate, fără plata taxei de înscriere.

Ordin M.E.N. nr. 4151 din 2020 – cetățeni străini

Ordin M.E.N. nr. 3473 din 2017 – cetățeni străini

SIMULARE ADMITERE

LISTE INTRARE SALI EXAMEN SIMULARE ADMITERE – 28 MAI 2022

MEDICINA/MEDICINA DENTARA

FARMACIE

ASISTENTA MEDICALA GENERALA/TEHNICA DENTARA

ANUNȚ

Regulament Simulare

 

CALENDARUL CELOR DOUĂ SESIUNI DE ADMITERE

Sesiunea iulie 2022 – studii universitare de licență – limba română

 • Perioada de înscriere: 05.07. – 20.07.2022,
 • Validare dosare:      05.07. – 21.07.2022,
 • Data concursului:    24.07.2022, ora 10
 • Depunere contestaţii subiecte: 24.07.2022, orele 13-15
 • Afişare rezultate contestații subiecte: 25.07.2022
 • Afişarea rezultatelor: 25.07.2022
 • Depunere contestaţii rezultate: 25.07.2022, timp de 2 ore după afișarea rezultatelor
 • Afişare rezultate contestații: 26.07.2022
 • Confirmare locuri: 26.07 – 29.07.2022
 • Rezultate intermediare: 01.08.2022
 • Rezultate finale: 09.09.2022

 

Sesiunea septembrie 2022 – studii universitare de licență și studii universitare de master – limba română

 • Perioada de înscriere: 09 – 13.09.2022
 • Validare dosare:   09 – 14.09.2022
 • Data concursului: 15.09.2022, ora 10
 • Depunere contestaţii subiecte: 15.09.2022, orele 13-15
 • Afişare rezultate contestații subiecte : 16.07.2022
 • Afişarea rezultatelor: 16.09.2022
 • Depunere contestaţii rezultate: 16.09.2022, timp de 2 ore după afișarea rezultatelor
 • Afişare rezultate contestații: 17.09.2022
 • Confirmare locuri: 18-19.09.2022
 • Rezultate finale: 20.09.2022

 

Cartea de teste de Chimie poate fi achiziționată accesând următorul link Chimie – Teste grilă pentru examenul de admitere – Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu (ulbsibiu.ro)

Cartea de teste de Biologie poate fi achiziționată accesând următorul link Biologie – Teste grilă pentru examenul de admitere – Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu (ulbsibiu.ro)

Având în vedere noile Standardele ARACIS apărute în data de 30.06.2021, concursul de admitere la specializările Medicină și Medicină Dentară se va susține din Disciplinele Biologie și Chimie începând cu sesiunea iulie 2022.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE ADMITERE 2022

Specializările Medicină și Medicină Dentară – Biologie

Specializările Medicină, Medicină Dentară – Chimie

Specializarea Farmacie – Chimie

 Specializările Asistență Medicală Generală, Tehnică  Dentară și Balneofiziokinetoterapie și recuperare – Biologie

Studii universitare de master – Management sanitar

Pentru specializările Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară și Balneofiziokinetoterapie și recuperare subiectele la examenul de admitere se vor întocmi din cartea de Teste de Biologie – ediția 2021, întrebările cu un singur răspuns corect din capitolele:

1  – Alcătuirea corpului uman. Celula. Țesuturi.

5 – Sistem locomotor

7 – Sistem circulator

8 – Sistem respirator

SESIUNEA  2021 – SEPTEMBRIE

Rezultate FINALE

Listă admiși Medicină

Listă admiși Medicină Dentară

Listă admiși Farmacie

Listă admiși Asistență Medicală Generală

Listă admiși Tehnică Dentară

Listă admiși studii universitare de master – Management Sanitar

Listă respinși Medicină/Medicină Dentară

Respinsi Farmacie

Listă respinși Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară

Listă respinși studii universitare de master – Management Sanitar

IMPORTANT – Candidații admiși pe locuri finanțate de la bugetul de stat, după redistribuiri, sunt obligați să depună la dosarul personal documentele în original – termen 29.09.2021
Rezultate DUPĂ CONTESTAȚII

În urma reevaluării lucrărilor Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor cu privire la rezultatele probei scrise a hotărât că acestea nu au fost fondate, punctajele inițiale rămân aceleași.

Confirmarea locului obținut prin concurs se realizează la sediul facultății în data de 23.09.2021, între orele 15,00 – 20,00 și în data de 24.09.2021 între orele 8,00-12,00.

Candidații care doresc să rămână în așteptare vor trimite astăzi, 23.09.2021, până la ora 24,00 un mesaj pe adresa de email:
decan.medicina@ulbsibiu.ro
, cu solicitarea de a participa în continuare în procesul de admitere. Mesajul trebuie să conțină obligatoriu numele
complet al candidatului și numărul dosarului;

Candidații care nu trimit un asemenea mesaj vor fi respinși automat.

Listă admiși Medicină

Listă admiși Medicină Dentară

Listă așteptare Medicină/Medicină Dentară

Listă respinși Medicină/Medicină Dentară

Listă admiși Farmacie

Respinsi Farmacie

Listă admiși Asistență Medicală Generală

Listă admiși Tehnică Dentară

Listă respinși Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară

Listă admiși studii universitare de master – Management Sanitar

Listă așteptare studii universitare de master – Management Sanitar

Listă respinși studii universitare de master – Management Sanitar

Rezultate parțiale

Contestaţiile la notă se vor depune ONLINE pe adresa de email:
decan.medicina@ulbsibiu.ro, în atenţia Comisiei Centrale de Admitere, 23 septembrie 2021 între
orele 08,0010,00. Contestaţiile trimise după intervalul specificate nu se vor lua în considerare.

Listă admiși Medicină

Listă admiși Medicină Dentară

Listă așteptare Medicină/Medicină Dentară

Listă respinși Medicină/Medicină Dentară

Listă admiși Farmacie

Listă respinși Farmacie

Listă admiși Asistență Medicală Generală

Listă admiși Tehnică Dentară

Listă respinși Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară

Listă admiși studii universitare de master – Management Sanitar

Listă așteptare studii universitare de master – Management Sanitar

Listă respinși studii universitare de master – Management Sanitar

REZULTATE CONTESTATII SUBIECTE SPECIALIZAREA MEDICINĂ/MEDICINĂ DENTARĂ
CONTESTAȚIILE LA SPECIALIZAREA AMG/TD AU FOST CONSIDERATE CA NEFONDATE
Răspunsuri corecte – specializarea Medicină/Medicină Dentară – disciplina concurs Biologie
Răspunsuri corecte – specializarea Medicină/Medicină Dentară/Farmacie – disciplina concurs Chimie
Răspunsuri corecte – specializarea Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară – disciplina concurs Biologie
Studii universitare de licență – Ora de începere a examenului de admitere din data de 22 septembrie 2021 este 09,00
Studii universitare de master – Ora de începere a examenului de admitere din data de 22 septembrie 2021 este 15,30

INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN SĂLI PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

SPECIALIZAREA MEDICINĂ/MEDICINĂ DENTARĂ – PROBA SCRISĂ – BIOLOGIE

SPECIALIZAREA MEDICINĂ/MEDICINĂ DENTARĂ/FARMACIE – PROBA SCRISĂ – CHIMIE

SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ/TEHNICĂ DENTARĂ – PROBA SCRISĂ – BIOLOGIE

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN SĂLI PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SPECIALIZAREA MANAGEMENT SANITAR

ÎNSCRIERILE PENTRU ADMITEREA LA FACULTATEA DE MEDICINĂ SE FAC ON-LINE (https://admitere.ulbsibiu.ro/).

ÎN CAZUL ÎN CARE VEȚI ÎNTÂMPINA PROBLEME  LA COMPLETAREA DOCUMENTELOR  VEȚI GĂSI SUPORTUL NECESAR ÎN SPAȚIILE SPECIAL AMENAJATE DIN INCINTA FACULTĂȚII DE MEDICINĂ  ÎN PERIOADA 17-20 SEPTEMBRIE 2021, ÎNTRE ORELE 10,00-12,00, SALA M01.

Criterii admitere – Facultatea de Medicină

Oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022 – studii universitare de licență- sesiunea septembrie 2021

Oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022 – studii universitare de master – sesiunea septembrie 2021

Calendar sesiunea septembrie 2021

 studii universitare de licență și studii universitare de master

● Perioada de înscriere: 17 – 20.09.2021
● Validare dosare: 17 – 21.09.2021
● Data și ora concursului: 22.09.2021, ora 9,00 studii universitare de licență

22.09.2021, ora 15,30 studii universitare de master

● Depunere contestaţii subiecte: 22.09.2021, orele 13,00-15,00
● Afişare rezultate contestații subiecte 22.09.2021
● Afişare rezultate 22.09.2021
● Depunere contestaţii rezultate: 23.09.2021, orele 08,00-10,00
● Afişare rezultate contestații: 23.09.2021
● Afişare rezultate după contestații: 23.09.2021
● Confirmare locuri: 23.09.2021 de la afișare rezultate după contestații până la ora 20,00                            24.09.2021 între orele 8,00-12,00
● Rezultate finale: 24.09.2021
REZULTATE FINALE – SESIUNEA IULIE 2021

Listă admiși Medicină

Listă admiși Medicină Dentară

Listă respinși Medicină/Medicină Dentară

Listă admiși Farmacie

Listă admiși Asistență Medicală Generală

Listă admiși Tehnică Dentară

 TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE ADMITERE 2021

Specializările Medicină și Medicină Dentară – Biologie

Specializările Medicină, Medicină Dentară, Farmacie – Chimie

Specializările Asistență Medicală Generală și Tehnică  Dentară – Biologie

Pentru specializarea Asistență Medicală Generală și Tehnică Dentară subiectele la examenul de admitere se vor întocmi din cartea de Teste de Biologie – ediția 2021, întrebările cu un singur răspuns corect din capitolele:

  • 1  – Alcătuirea corpului uman. Celula Țesuturi.
  • 5 – Sistem locomotor
  • 7 – Sistem circulator
  • 8 – Sistem respirator

Master – Management Sanitar

 

REZULTATE DUPĂ CONFIRMĂRI

Listă admiși Medicină

Listă admiși Medicină Dentară

Listă așteptare Medicină/Medicină Dentară

Listă retrași Medicină/Medicină Dentară

Listă admiși Farmacie

Listă retrași Farmacie

Listă admiși Asistență Medicală Generală

Listă admiși Tehnică Dentară

Listă retrași Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară

ETAPE CONFIRMARE ADMIȘI PE LOC FINANȚAT DE LA BUGETUL DE STAT
ETAPE CONFIRMARE ADMIȘI PE LOC CU TAXĂ

ETAPE CONFIRMARE ADMIȘI PE LOC ÎN AȘTEPTARE

Având în vedere că locurile pe cont propriu valutar la specializarea Medicină și Medicină Dentară nu s-au completat, acestea au fost transformate în locuri cu taxă pe care au glisat candidații din lista de așteptare, astfel:

 • 7 locuri la specializarea Medicină
 • 4 locuri la specializarea Medicină Dentară
REZULTATE DUPĂ CONTESTAȚII

Listă admiși Medicină

Listă admiși Medicină Dentară

Listă așteptare Medicină/Medicină Dentară

Listă respinși Medicină/Medicină Dentară

Listă admiși Farmacie

Listă respinși Farmacie

Listă admiși Asistență Medicală Generală

Listă admiși Tehnică Dentară

Listă așteptare Asistență Medicală Generală

Listă respinși Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară

În urma reevaluării lucrărilor Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor cu privire la rezultatele probei scrise a hotărât că acestea nu au fost fondate, punctajele inițiale rămân aceleași.

Rezultate parțiale

În cursul zilei de 28 iulie 2021 se va afișa procedura de confirmare a locului

Contestaţiile la notă se vor depune, în atenţia Comisiei de Admitere, ON-LINE la adresa de e-mail: medicina@ulbsibiu.ro, până la ora 24, MARȚI, 27 IULIE 2021. Contestaţiile trimise după intervalele specificate nu se vor lua în considerare.

Listă admiși Medicină

Listă admiși Medicină Dentară

Listă așteptare Medicină/Medicină Dentară

Listă respinși Medicină/Medicină Dentară

Listă admiși Farmacie

Listă respinși Farmacie

Listă admiși Asistență Medicală Generală

Listă admiși Tehnică Dentară

Listă așteptare Asistență Medicală Generală

Listă respinși Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară

Contestaţiile la subiecte se vor depune, în atenţia Comisiei de Admitere, ON-LINE la adresa de e-mail: medicina@ulbsibiu.ro, până la ora 24, DUMINICĂ, 25 IULIE 2021. Contestaţiile trimise după intervalele specificate nu se vor lua în considerare.

REZULTATE CONTESTAȚII SUBIECTE

– Biologie

– Chimie

Răspunsuri corecte – specializarea Medicină/Medicină Dentară – disciplina concurs Biologie
Răspunsuri corecte – specializarea Medicină/Medicină Dentară/Farmacie – disciplina concurs Chimie
Răspunsuri corecte – specializarea Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară – disciplina concurs Biologie
Ora de începere a examenului de admitere din data de 25 iulie 2021 este 10,00

ANUNȚ LOCATII ADMITERE 2021

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFĂȘURA ÎN URMĂTOARELE LOCAȚII:

– FACULTATEA DE MEDICINĂ – STR. LUCIAN BLAGA NR. 2A

– FACULTATEA DE INGINERIE – STR. EMIL CIORAN NR. 4

 INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN SĂLI PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI DE ADMITERE

SPECIALIZAREA MEDICINĂ/MEDICINĂ DENTARĂ – PROBA SCRISĂ – BIOLOGIE

SPECIALIZAREA MEDICINĂ/MEDICINĂ DENTARĂ/FARMACIE – PROBA SCRISĂ – CHIMIE

SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ/TEHNICĂ DENTARĂ – PROBA SCRISĂ – BIOLOGIE

ÎNSCRIERILE PENTRU ADMITEREA LA FACULTATEA DE MEDICINĂ SE FAC ON-LINE.

Candidații care doresc cazare pe perioada probelor la concursul de admitere vor primi cazare la Căminul 2. În vederea ocupării unui loc în cămin candidații trebuie să trimită solicitarea și legitimația de concurs pe adresa de mail: alina.gandila@ulbsibiu.ro.

ÎN CAZUL ÎN CARE VEȚI ÎNTÂMPINA PROBLEME  LA COMPLETAREA DOCUMENTELOR  VEȚI GĂSI SUPORTUL NECESAR ÎN SPAȚIILE SPECIAL AMENAJATE DIN INCINTA FACULTĂȚII DE MEDICINĂ  ÎN PERIOADA 05-20 IULIE 2021, DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 09,00-14,00.

Oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022 – studii universitare de licență

Oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022 – studii universitare de master

Criterii admitere – Facultatea de Medicină

Nota de clarificare

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2021-2022

Ordin M.E.N. nr. 3900/16.05.2017 – români de pretutindeni

Românii de pretutindeni susțin examen de admitere în aceleași condiții ca și cetățenii români, pe locurile special alocate.

Criterii de admitere și condiții speciale – cetățeni NON-UE

Ordin M.E.N. nr. 4151 din 2020 – cetățeni străini

Ordin M.E.N. nr. 3473 din 2017 – cetățeni străini

Pentru specializarea Asistență Medicală Generală și Tehnică Dentară subiectele la examenul de admitere se vor întocmi din cartea de Teste de Biologie – ediția 2021, întrebările cu un singur răspuns corect din capitolele:

  • 1  – Alcătuirea corpului uman. Celula Țesuturi.
  • 5 – Sistem locomotor
  • 7 – Sistem circulator
  • 8 – Sistem respirator

Consiliul Facultății de Medicină a hotărât ca examenul de admitere care se va organiza în sesiunile iulie-septembrie 2021, la specializările Medicină și Medicină  Dentară să fie susținut, la alegere, din disciplinele Biologie SAU Chimie.

Menționăm că această hotărâre a fost aprobată de Senatul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu.

CLASAMENT SIMULARE ADMITERE
Simulare admitere

 TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE ADMITERE 2021

Specializările Medicină și Medicină Dentară – Biologie

Specializările Medicină, Medicină Dentară, Farmacie – Chimie

Specializările Asistență Medicală Generală și Tehnică  Dentară – Biologie

Master – Management Sanitar

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

REZULTATE FINALE

Liste admitere Medicina a II-a facultate

Liste admitere Farmacie

Liste admitere Asistență Medicală Generală an IV

Liste admitere Master Management Sanitar

În urma analizei contestațiilor la proba scrisă – specializarea Farmacie comisia a constatat că acestea sunt nefondate, motiv pentru care notele rămân neschimbate.

ETAPE CONFIRMARE

IMPORTANT – ÎN DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2020 CONFIRMAREA LOCULUI SE VA FACE ÎNTRE ORELE 10,30-13,30

Etape pentru confirmarea locului la TAXA la Facultatea de Medicina ULBS

Candidații care nu pot achita taxa de înmatriculare și taxa de studii sunt rugați să o achite prin ordin de plată, card bancar sau mandat poștal în contul:

          RO98TREZ57620F330500XXXX – TREZORERIA SIBIU.

Pe instrumentele de plată se scrie citeț: numele și prenumele, CNP, facultatea, programul de studii, anul de studii și suma în lei.

La confirmarea locului în 24 – 25 09.2020 ora 9-13 vă rugăm să aduceți și documentele doveditoare a plăților efectuate (25 lei înmatriculare+1400 lei taxa studii).

ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII REZULTATE

Contestaţiile la notă se depun ON-LINE pe adresa de e-mail: medicina@ulbsibiu.ro, în atenţia Comisiei Centrale de Admitere, până la ora 24, MARȚI, 22 SEPTEMBRIE 2020

Confirmarea locului se face personal în data de 24.09.2020. Pentru mai multe informații  vă rugăm să urmăriți site-ul facultății.

REZULTATE PARTIALE

Liste admitere Medicina a II-a facultate

Liste admitere Farmacie

Liste admitere Asistență Medicală Generală an IV

Liste admitere Master Management Sanitar

GRILE CONCURS CU RĂSPUNSURI CORECTE

Grila raspuns farmacie

ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII SUBIECTE

Contestaţiile la notă se vor depune ON-LINE pe adresa de e-mail: medicina@ulbsibiu.ro, în atenţia Comisiei Centrale de Admitere, până la ora 18,30, LUNI, 21 SEPTEMBRIE 2020

Lista intrare în săli pentru proba scrisă – studii universitare de master Management Sanitar

Lista intrare în săli pentru proba scrisă – studii universitare de licență Farmacie

PLATFORMA DE INSCRIERE ON-LINE SE VA INCHIDE IN DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2020, ORA 14,00.

Ora de începere a examenului de admitere din data de 21 septembrie 2020 este 14,00.

Prezentarea la sediul facultății din str. Lucian Blaga 2A – ora 13,00, pentru intrarea intrarea în sala de examen.

Accesul se va face prin intrarea din curtea facultății.

 

Stimaţi candidaţi,

Pentru buna desfăşurare a concursului de admitere şi siguranţa dumneavoastră vă rugăm să ţineţi cont de următoarele aspecte importante:

 • este obligatorie purtarea măștii de protecție care să acopere nasul și gura în spaţiile exterioare şi interioare ale facultăţii;
 • să mențineţi o distanță de minimum 1,5m față de alte persoane şi să respectaţi circuitele impuse de organizatori;
 • evitați situațiile de formare a unor grupuri şi limitaţi contactul cu alte persoane, la maxim 15 minute, dacă distanța este sub 1,5 m;
 • respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități şi folosiţi dezinfectanţii puşi la dispoziţie în spaţiile facultăţii;
 • se realizează triajul epidemiologic conform normelor legislative (candidaţii cu temperatură mai mare de 37,30C, cu reverificare după 2-5 minute nu pot intra în spațiile facultății);

Dacă prezentați manifestări respiratorii (tuse, strănut, rinoree, febră, dificultăți în respirație) rămâneți acasă și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi!

 

Vă informăm că sălile de examen sunt pregătite conform normativelor în vigoare.

Vor fi curățate, și dezinfectate cu biocide autorizate , iar încăperile aerisite cu 30 de minute înainte de examen.

Candidații vor avea la dispoziție apă, măști și dezinfectanți.

 

Vă rugăm să veniți neînsoțiți pentru a evita aglomerarea spațiilor și a ajuta la respectarea măsurilor de siguranță și distanțare, de asemenea vă rugăm să aveți minimum de obiecte personale asupra Dvs.

 

CALENDAR ADMITERE

Sesiunea septembrie 2020 – studii universitare de licență și studii universitare de master
● Perioada de înscriere:                              17 – 20.09.2020
● Validare dosare:                                      17 – 20.09.2020
● Data concursului:                                    21.09.2020
● Depunere contestaţii subiecte:                  21.09.2020
● Afişarea rezultatelor:                               22.09.2020
● Depunere contestaţii rezultate:                 22.09.2020
● Afişare rezultate contestații:                     23.09.2020
● Confirmare locuri:                                   24.09.2020
● Rezultate finale:                                      25.09.2020

NUMĂR LOCURI SCOASE LA CONCURS – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Nr. crt. Programul de studii universitare de licență Modul de alocare a locurilor admitere septembrie 2020
BUGET Români, UE, SEE TAXĂ   Români, UE, SEE CPV Total
1 Farmacie 1 36 2 39
2 Asistenţă medicală generală – an IV (absolvenți de Colegiu Universitar de 3 ani) 0 12 0 12
3 Medicină Dentară an III,  absolvenți ai specializării Medicină 0 3 0 3
4. Medicină an III, absolvenți ai specializării Medicină Dentară 0 2 0 2

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Nr. crt. Programul de studii universitare de master Modul de alocare a locurilor admitere septembrie 2020
TAXĂ   Români, UE, SEE Total
1 Management Sanitar 75 75
2 Medicina Muncii 75 75

SESIUNEA IULIE 2020

REZULTATE FINALE

MEDICINA

MEDICINA DENTARA

FARMACIE

ASISTENTA MEDICALA GENERALA

TEHNICA DENTARA

REZULTATE DUPA CONFIRMARI

Liste_Medicina

Liste_Medicina_dentara

Liste_Asistenta_medicala_generala

Liste_Tehnica_dentara

Liste_Farmacie

ANUNȚ IMPORTANT SESIUNE ADMITERE IULE 2020:

Locurile alocate cetățenilor Non-UE (CPV) rămase neocupate în sesiunea iulie 2020, se transformă în locuri cu taxă pentru cetățenii români, astfel

 • 6 locuri la specializarea Medicină
 • 2 locuri la specializarea Medicină Dentară.

ANUNȚ IMPORTANT CANDIDATI NON-UE:

Candidații care doresc să depună dosare pentru locuri pe cont propriu valutar își pot depune dosarul pe adresa de email medicina@ulbsibiu.ro, până la data de 31 august 2020.

ANUNȚ IMPORTANT SESIUNE ADMITERE SEPTEMBRIE 2020:

Locurile disponibile ce vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2020 se vor afișa pe site-ul facultății în data de 04 septembrie 2020.

ANUNȚ IMPORTANT CONFIRMARI:

Se prelungește perioada de confirmare a locurilor pentru programele universitare de licență, cu zilele de 03 și 04 august 2020, ORELE 9,00-14,00.

ETAPE CONFIRMARE

Etape pentru confirmarea locului la BUGET la Facultatea de Medicina ULBS

Etape pentru confirmarea locului la TAXA la Facultatea de Medicina ULBS

Etapele pentru confirmarea locului pentru candidatii aflati in asteptare la Facultatea de Medicina

LISTE DUPA CONTESTAȚII

Lista dupa contestatii – Medicina

Lista dupa contestatii – Medicina Dentara

Lista dupa contestatii – Asistenta Medicala Generala

Lista dupa contestatii – Tehnica Dentara

Lista dupa contestatii – Farmacie

ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII REZULTATE

Contestaţiile la notă se vor depune ON-LINE pe adresa de e-mail: medicina@ulbsibiu.ro, în atenţia Comisiei Centrale de Admitere, până la ora 24, MARȚI, 28 IULIE 2020.

REZULTATE PARTIALE

Liste admitere Medicina

Liste admitere Medicina dentara

Liste admitere Asistenta medicala generala

Liste admitere Tehnica dentara

Liste_Farmacie

HOTARARE COMISIA ADMITERE

HOTARARE COMISIA ADMITERE

REZULTATE CONTESTATII SUBIECTE

REZULTATE CONTESTATII SUBIECTE

GRILE CONCURS CU RĂSPUNSURI CORECTE

SPECIALIZAREA MEDICINA_MEDICINA DENTARA – NR. 1

SPECIALIZAREA MEDICINA_MEDICINA DENTARA – NR. 2

SPECIALIZAREA ASISTENTA MEDICALA GENERALA_TEHNICA DENTARA – NR. 1

SPECIALIZAREA ASISTENTA MEDICALA GENERALA_TEHNICA DENTARA – NR. 2

SPECIALIZAREA FARMACIE – NR. 1

SPECIALIZAREA FARMACIE – NR. 2

ANUNȚ IMPORTANT REFERITOR LA SUBIECTE SPECIALIZAREA MEDICINĂ/MEDICINĂ DENTARĂ

Conform Procesului verbal întocmit de Comisia de redactare a subiectelor la disciplina Chimie, următoarele întrebări vor fi anulate:

 • Întrebarea 100 din varianta 1
 • Întrebarea 98 din varianta 2

Toți candidații vor primi punctaj maxim pentru acea întrebare indiferent de răspuns.

COMISIA DE ADMITERE

ANUNȚ ASPECTE ADMITERE 2020

Stimaţi candidaţi,

Pentru buna desfăşurare a concursului de admitere şi siguranţa dumneavoastră vă rugăm să ţineţi cont de următoarele aspecte importante:

 • este obligatorie purtarea măștii de protecție care să acopere nasul și gura în spaţiile exterioare şi interioare ale facultăţii;
 • să mențineţi o distanță de minimum 1,5m față de alte persoane şi să respectaţi circuitele impuse de organizatori;
 • evitați situațiile de formare a unor grupuri şi limitaţi contactul cu alte persoane, la maxim 15 minute, dacă distanța este sub 1,5 m;
 • respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități şi folosiţi dezinfectanţii puşi la dispoziţie în spaţiile facultăţii;
 • se realizează triajul epidemiologic conform normelor legislative (candidaţii cu temperatură mai mare de 37,30C, cu reverificare după 2-5 minute nu pot intra în spațiile facultății);

Dacă prezentați manifestări respiratorii (tuse, strănut, rinoree, febră, dificultăți în respirație) rămâneți acasă și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi!

 Vă informăm că sălile de examen sunt pregătite conform normativelor în vigoare.

Vor fi curățate, și dezinfectate cu biocide autorizate , iar încăperile aerisite cu 30 de minute înainte de examen.

Candidații vor avea la dispoziție apă, măști și dezinfectanți.

 Vă rugăm să veniți neînsoțiți pentru a evita aglomerarea spațiilor și a ajuta la respectarea măsurilor de siguranță și distanțare, de asemenea vă rugăm să aveți minimum de obiecte personale asupra Dvs.

ANUNȚ LOCATII ADMITERE 2020

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFĂȘURA ÎN URMĂTOARELE LOCAȚII:

– FACULTATEA DE MEDICINĂ – STR. LUCIAN BLAGA NR. 2A

– FACULTATEA DE DREPT – STR. CALEA DUMBRĂVII NR. 34, INTRAREA DINSPRE SALA SPORTURILOR „TRANSILVANIA”

– FACULTATEA DE TEOLOGIE – STR. MITROPOLIEI NR. 20 (VIS-A-VIS DE CATEDRALA MITROPOLITANĂ)

VĂ RUGĂM URMĂRIȚI SITE-UL PENTRU PROGRAMAREA PE ORE ȘI REPARTIȚIA PE SĂLI

INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI

IN CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC ACTUAL, CANDIDAȚII SE VOR PREZENTA CU DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE COMPLETATĂ ( CU EXCEPȚIA TEMPERATURII CARE SE VA MĂSURA LA MOMENTUL INTRĂRII ÎN CLĂDIRE). DECLARAȚIA SE POATE DESCĂRCA AICI.

ANUNȚ ÎNSCRIERI ADMITERE 2020

Ora de începere a examenului de admitere din data de 26 iulie 2020 este 10,00

ÎNSCRIERILE LA FACULTATEA DE MEDICINĂ SE FAC ON-LINE. PENTRU SITUAȚIILE ÎN CARE AVEȚI NEVOIE DE ÎNDRUMARE, PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL SPAȚIILOR SPECIAL AMENAJATE ÎN INCINTA FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ESTE ÎN PERIOADA 06-21 IULIE 2020, DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 09,00-14,00

 

Vă mai puteți înscrie la concursul de admitere la Facultatea de Medicină până la data de 21 iulie 2020, inclusiv.

NUMĂR ÎNSCRIȘI ȘI VALIDAȚI PÂNĂ ÎN DATA DE 21 IULIE 2020

CONCURS

CAPACITATE ARACIS

NUMĂR ÎNSCRIȘI CU DOSARE VALIDATE

MEDICINĂ/MEDICINĂ DENTARĂ

120/40

285

FARMACIE

60

35

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ/TEHNICĂ DENTARĂ

80/30

147

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2020-2021

Criterii Admitere-calendar_Medicina-2020

Românii de pretutindeni susțin examen de admitere în aceleași condiții ca și cetățenii români, pe locurile special alocate.

Criterii de admitere și condiții speciale – cetățeni NON-UE

Ordin M.E.N. nr. 3473 din 2017

Teste grilă pentru admiterea la specializările Asistență Medicală Generală și Tehnică Dentară. Întrebările pentru consursul de admitere vor fi selectate din aceste teste.

Cuantumul taxei de scolarizare in lei, anul I_Anexa 1_2020

Cuantumul taxelor de scolarizare in valuta_Anexa 3_2020-2021

SIMULARE EXAMEN DE ADMITERE 2020

REZULTATE SIMULARE

SPECIALIZAREA MEDICINĂ/MEDICINĂ DENTARĂ

SPECIALIZAREA FARMACIE

SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ/TEHNICĂ DENTARĂ

INFORMAȚII LEGATE DE SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE 2020

Stimați candidați

Societatea Studenților Mediciniști Hipocrates Sibiu împreună cu Facultatea de Medicină din cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu organizează examen de simulare a admiterii, acesta se va desfășura online, în data de 1 iunie 2020.
În contextul pandemiei actuale, cursurile de pregătire pentru biologie și chimie NU se vor desfășura în acest an.
Înscrierile se vor face până în data de 29 mai 2020, accesând următorul link

Simularea Examenului de Admitere – Facultatea de Medicină Sibiu

NOTĂ: Taxa aferentă simulării examenului de admitere este de 80 RON și trebuie depusă în contul :

Societatea Studenților Mediciniști Hipocrates Sibiu – deschis la BT

 

Taxa nu este returnabilă

Mai multe informații referitoare la modalitatea de desfășurare a examenului o să primiți pe e-mail.

Mult succes!

 

CĂRȚILE DE TESTE SE POT ACHIZIȚIONA DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, STR. LUCIAN BLAGA NR. 2A

Tematica pentru admitere 2020

Tematica pentru admitere specializările Medicină şi Medicină Dentară – Biologie  Chimie

Tematica pentru admitere specializarea Asistență Medicală Generală –  Biologie

Tematica pentru admitere specializarea Tehnică Dentară – Biologie

Tematica pentru admitere specializarea Farmacie –  Chimie

Erata teste grile Biologie

Bibliografie – master Management Sanitar