Admitere 2022

ADMITERE 2022

CALL-CENTER  40376448418

ANUNT IMPORTANT

În atenția candidaților pentru programul de studiu Medicină în limba ENGLEZĂ!!

In urma aprobării unei a treia sesiuni de admitere pentru programul de studii Medicină în limba ENGLEZĂ  vă informăm că aceasta se va desfășura după urmatorul calendar:

 • Inscriere candidați 21 septembrie 2022 – 22 septembrie 2022, ora 12,00
 • Test limba engleză – 22 septembrie 2022, ora 16,00
 • Interviu Biologie + Chimie – 22 septembrie 2022, ora 18,00
 • Confirmare loc – 23 septembrie 2022

Actele necesare se regăsesc în documentul de mai jos. Acestea vor fi trimise pe adresa de e-mail: admitere.medicina@ulbsibiu.ro

Documente necesare

Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii

REZULTATE FINALE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

Rezultate Studii universitare de Master

Listă admiși Farmacie

Listă admiși Asistență Medicală Generală

Listă admiși Tehnică Dentară

Listă admiși Asistență Medicală Generală – an IV

Listă admiși Balneofiziokinetoterapie și Recuperare

Listă respinși Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară/Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Listă respinși Farmacie

În urma analizei contestațiilor (depuse în termen) privind corectitudinea corectării lucrărilor, comisia a hotărât că acestea nu au fost fondate, REZULTATUL ADMITERII rămânând același.

Contestaţiile la notă se vor depune ON-LINE pe adresa de e-mail:
admitere.medicina@ulbsibiu.ro, în atenţia Comisiei Centrale de Admitere, 16 septembrie 2022 între orele 14,30-16,30. Contestaţiile trimise după intervalul specificat nu se vor lua în considerare.

ETAPE CONFIRMARE ADMIȘI PE LOC FINANȚAT DE LA BUGETUL DE STAT

ETAPE CONFIRMARE ADMIȘI PE LOC CU TAXĂ

Rezultate inițiale Studii universitare de Master

Listă admiși Farmacie

Listă admiși Asistență Medicală Generală

Listă admiși Tehnică Dentară

Listă admiși Asistență Medicală Generală – an IV

Listă admiși Balneofiziokinetoterapie și Recuperare

Listă admiși pe loc în așteptare Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară/Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Listă respinși Farmacie

Listă respinși Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară/Balneofiziokinetoterapie și recuperare

THE ENGLISH LANGUAGE TEST FOR CANDIDATES FROM THE EU, EEA AND THE SWISS CONFEDERATION WILL TAKE PLACE AT THE FACULTY OF MEDICINE, STR. LUCIAN BLAGA NO. 2A, ON FRIDAY, 16.09.2022, 9:00 AM, ROOM MP05.

LIST OF CANDIDATES FROM THE EU, EEA AND THE SWISS CONFEDERATION WHO WILL TAKE THE ENGLISH LANGUAGE TEST.

  LIST OF CANDIDATES FROM THE EU, EEA AND THE SWISS CONFEDERATION WHO WILL NOT TAKE THE ENGLISH LANGUAGE TEST.

Răspunsuri corecte – specializarea MANAGEMENT SANITAR – MEDICINA MUNCII
Răspunsuri corecte – specializarea Farmacie
Răspunsuri corecte – specializarea Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară/Balneofiziokinetoterapie și recuperare
Ora de începere a examenului de admitere din data de 15 septembrie 2022 este 10,00, accesul în sălile de examen este permis începând cu ora 8,30

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFĂȘURA ÎN CLĂDIREA FACULTĂȚII DE MEDICINĂ – STR. LUCIAN BLAGA NR. 2A

INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN SĂLI PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI DE ADMITERE

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

FARMACIE

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ/TEHNICĂ DENTARĂ/BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE

Rezultate FINALE

Listă admiși Medicină

Listă admiși Medicină Dentară

Listă admiși Farmacie

Listă admiși Asistență Medicală Generală

Listă admiși Tehnică Dentară

Pentru studii universitare de licență și studii universitare de master ora de începere a examenului de admitere din data de 15 septembrie 2022 este 10,00.
Accesul în sălile de examen este permis începând cu ora 8,30, pentru repartiția în sălile de examen vă rugăm să urmăriți anunțurile postate pe site.

ÎN CAZUL ÎN CARE VEȚI ÎNTÂMPINA PROBLEME  LA COMPLETAREA DOCUMENTELOR  VEȚI GĂSI SUPORTUL NECESAR ÎN SPAȚIILE SPECIAL AMENAJATE DIN INCINTA FACULTĂȚII DE MEDICINĂ  ÎN PERIOADA 12-13 SEPTEMBRIE 2022 ÎNTRE ORELE 09,00-14,00, SALA MP03.

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFĂȘURA ÎN CLĂDIREA FACULTĂȚII DE MEDICINĂ – STR. LUCIAN BLAGA NR. 2A

Număr locuri scoase la concurs studii universitare de licență sesiunea septembrie 2022

Număr locuri scoase la concurs studii universitare de master sesiunea septembrie 2022

Programele de studii Medicină în limba engleză  și Balnefiziokinetoterapie și recuperare au fost publicate în Hotărărea de Guvern din data de 05 august 2022, se va organiza examen de admitere pentru cele două programe de studii, conform regulamentului.

CALENDARUL SESIUNII DE ADMITERE – SEPTEMBRIE 2022

Studii universitare de licență și studii universitare de master – limba română

 • Perioada de înscriere: 09 – 13.09.2022
 • Validare dosare:   09 – 14.09.2022
 • Data concursului: 15.09.2022, ora 10
 • Depunere contestaţii subiecte: 15.09.2022, orele 13-15
 • Afişare rezultate contestații subiecte : 16.07.2022
 • Afişarea rezultatelor: 16.09.2022
 • Depunere contestaţii rezultate: 16.09.2022, timp de 2 ore după afișarea rezultatelor
 • Afişare rezultate contestații: 17.09.2022
 • Confirmare locuri: 18-19.09.2022
 • Rezultate finale: 20.09.2022

Studii universitare de licență – Medicină limba engleză

 • Perioada de înscriere: 09 – 13.09.2022
 • Validare dosare:                                            09 – 14.09.2022
 • Data concursului – test limba engleză: 16.09.2022
 • Data concursului – Biologie + Chimie: 17.09.2022
 • Afişarea rezultatelor: 17.09.2022
 • Confirmare locuri: 18-19.09.2022
 • Rezultate finale: 20.09.2022

Cazarea în căminele studențești în anul universitar 2022/2023 se va desfășura conform următorului calendar:

Valabil pentru Facultatea de Medicină

5 – 14 septembrieÎnscrieri online în platforma de cazare
15-16 septembrieValidare de către Comisia de Cazare pe Facultate
19 septembrieAfișare rezultate cazare (inclusiv liste așteptare) – de către Facultate
20 septembrieConfirmare online locuri de cazare
21 septembrieRezultate după confirmări
Confirmări ale studenților care au glisat din lista de așteptare
22-25 septembrie (ora 20)Preluare camere
26 septembrieRezultate după preluare camere
Liste așteptare, centralizate de la toate facultățile

Vă rugăm să consultați link-ul

https://campus.ulbsibiu.ro/ro/cazarea-in-caminele-studentesti-in-anul-universitar-2022-2023/
https://cazare.ulbsibiu.ro/

ANUNȚ IMPORTANT

Având în vedere faptul că nu au fost ocupate în sesiunea iulie 2022 următoarele tipuri de locuri:

 • pentru români de pretutindeni
  • 1 loc – Etnic român fără taxă cu bursă la specializarea Medicină,
  • 1 loc – Etnic român fără taxă fără bursă la specializarea Medicină
  • 1 loc – Etnic român fără taxă, cu bursă la specializarea Medicină Dentară
 • pentru etnia rromă
  • 1 loc – la specializarea Medicină
 • pentru mediu rural
  • 1 loc – la specializarea Medicină,

Conform Hotărârii Comisiei Centrale de Admitere a ULBS din data de 28 iulie 2022 se transformă în locuri cu taxă, pentru sesiunea iulie 2022, pentru cetățenii români, astfel

 • 4 locuri la specializarea Medicină
 • 1 loc la specializarea Medicină Dentară.
Rezultate DUPĂ CONFIRMĂRI

Listă admiși Medicina

Listă admiși Medicină Dentară

Listă așteptare Medicină/Medicină Dentară

Listă respinși Medicină/Medicină Dentară

Listă admiși Farmacie

Listă admiși Asistență Medicală Generală

Listă admiși Tehnică Dentară

Listă respinși Asistență Medicală Generală/Tehnică DentarăETAPE CONFIRMARE ADMIȘI PE LOC CU TAXĂ

În urma reevaluării lucrărilor Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor cu privire la rezultatele probei scrise a hotărât că acestea nu au fost fondate, REZULTATELE ADMITERII rămân aceleași.
Rezultate parțiale

Contestaţiile la notă se vor depune ON-LINE pe adresa de e-mail:
admitere.medicina@ulbsibiu.ro, în atenţia Comisiei Centrale de Admitere, 25 iulie 2022 între
orele 19,00-21,00. Contestaţiile trimise după intervalul specificat nu se vor lua în considerare.

ETAPE CONFIRMARE ADMIȘI PE LOC FINANȚAT DE LA BUGETUL DE STAT

ETAPE CONFIRMARE ADMIȘI PE LOC CU TAXĂ

ETAPE CONFIRMARE ADMIȘI PE LOC ÎN AȘTEPTARE

Listă admiși Medicina

Listă admiși Medicină Dentară

Listă așteptare Medicină/Medicină Dentară

Listă respinși Medicină/Medicină Dentară

Listă admiși Farmacie

Listă admiși Asistență Medicală Generală

Listă admiși Tehnică Dentară

Listă respinși Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară

Rezultate contestații subiecte
Răspunsuri corecte – specializarea Medicină/Medicină Dentară
Răspunsuri corecte – specializarea Farmacie
Răspunsuri corecte – specializarea Asistență Medicală Generală/Tehnică Dentară
Ora de începere a examenului de admitere din data de 24 iulie 2022 este 10,00, accesul în sălile de examen este permis începând cu ora 8,30

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFĂȘURA ÎN CLĂDIREA FACULTĂȚII DE MEDICINĂ – STR. LUCIAN BLAGA NR. 2A

INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN SĂLI PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI DE ADMITERE

MEDICINĂ/MEDICINĂ DENTARĂ

FARMACIE

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ/TEHNICĂ DENTARĂ

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR

La pct. 7.5. Criterii de departajare a candidaților care au obtinut aceeaşi notă la concursul de admitere, 1.b) nota probei scrise la limba maternă obţinută la examenul de bacalaureat se consideră:

 • Limba și literatura română – scris pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în limba română și nu au susținut examen la Limba și literatura maternă – scris (E.a – diploma de bacalaureat-verso.)
 • Limba și literatura maternă – scris pentru candidații care au susținut această probă la examenul de bacalaureat (E.b. – diploma de bacalaureat-verso.)
 • Limba maternă pentru candidații cetăţenii ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care au susținut examen de bacalaureat

FACULTATEA DE MEDICINĂ DIN SIBIU A FOST AUTORIZATĂ PENTRU DERULAREA A DOUĂ PROGRAME DE STUDII NOI

 • MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ
 • BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE

CALL-CENTER  40376448418

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru anul universitar 2022-2023

CRITERII DE ADMITERE SI CONDITII SPECIALE

NUMAR LOCURI SCOASE LA CONCURS

ÎN CAZUL ÎN CARE VEȚI ÎNTÂMPINA PROBLEME  LA COMPLETAREA DOCUMENTELOR  VEȚI GĂSI SUPORTUL NECESAR ÎN SPAȚIILE SPECIAL AMENAJATE DIN INCINTA FACULTĂȚII DE MEDICINĂ  ÎN PERIOADA 05-20 IULIE 2022, DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 09,00-14,00.

Ordin M.E.N. nr. 3900/16.05.2017 – români de pretutindeni

Românii de pretutindeni susțin examen de admitere în aceleași condiții ca și cetățenii români, pe locurile special alocate, fără plata taxei de înscriere.

Ordin M.E.N. nr. 4151 din 2020 – cetățeni străini

Ordin M.E.N. nr. 3473 din 2017 – cetățeni străini

SIMULARE ADMITERE

LISTE INTRARE SALI EXAMEN SIMULARE ADMITERE – 28 MAI 2022

MEDICINA/MEDICINA DENTARA

FARMACIE

ASISTENTA MEDICALA GENERALA/TEHNICA DENTARA

ANUNȚ

Regulament Simulare

CALENDARUL CELOR DOUĂ SESIUNI DE ADMITERE

Sesiunea iulie 2022 – studii universitare de licență – limba română

 • Perioada de înscriere: 05.07. – 20.07.2022,
 • Validare dosare:      05.07. – 21.07.2022,
 • Data concursului:    24.07.2022, ora 10
 • Depunere contestaţii subiecte: 24.07.2022, orele 13-15
 • Afişare rezultate contestații subiecte: 25.07.2022
 • Afişarea rezultatelor: 25.07.2022
 • Depunere contestaţii rezultate: 25.07.2022, timp de 2 ore după afișarea rezultatelor
 • Afişare rezultate contestații: 26.07.2022
 • Confirmare locuri: 26.07 – 29.07.2022
 • Rezultate intermediare: 01.08.2022
 • Rezultate finale: 09.09.2022

Sesiunea septembrie 2022 – studii universitare de licență și studii universitare de master – limba română

 • Perioada de înscriere: 09 – 13.09.2022
 • Validare dosare:   09 – 14.09.2022
 • Data concursului: 15.09.2022, ora 10
 • Depunere contestaţii subiecte: 15.09.2022, orele 13-15
 • Afişare rezultate contestații subiecte : 16.07.2022
 • Afişarea rezultatelor: 16.09.2022
 • Depunere contestaţii rezultate: 16.09.2022, timp de 2 ore după afișarea rezultatelor
 • Afişare rezultate contestații: 17.09.2022
 • Confirmare locuri: 18-19.09.2022
 • Rezultate finale: 20.09.2022

Cartea de teste de Chimie poate fi achiziționată accesând următorul link Chimie – Teste grilă pentru examenul de admitere – Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu (ulbsibiu.ro)

Cartea de teste de Biologie poate fi achiziționată accesând următorul link Biologie – Teste grilă pentru examenul de admitere – Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu (ulbsibiu.ro)

Având în vedere noile Standardele ARACIS apărute în data de 30.06.2021, concursul de admitere la specializările Medicină și Medicină Dentară se va susține din Disciplinele Biologie și Chimie începând cu sesiunea iulie 2022.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE ADMITERE 2022

Specializările Medicină și Medicină Dentară – Biologie

Specializările Medicină, Medicină Dentară – Chimie

Specializarea Farmacie – Chimie

 Specializările Asistență Medicală Generală, Tehnică  Dentară și Balneofiziokinetoterapie și recuperare – Biologie

Studii universitare de master – Management sanitar

Pentru specializările Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară și Balneofiziokinetoterapie și recuperare subiectele la examenul de admitere se vor întocmi din cartea de Teste de Biologie – ediția 2021, întrebările cu un singur răspuns corect din capitolele:

1  – Alcătuirea corpului uman. Celula. Țesuturi.

5 – Sistem locomotor

7 – Sistem circulator

8 – Sistem respirator