Categorii
Classroom

Anunț cursuri online

Cursurile disciplinelor clinice se regăsesc pe platforma de e-learning utilizată în ULBS.
Serviciul web din cadrul acestei suite este Google Classroom, care permite crearea și distribuirea materialelor educaționale, planificarea cursurilor, comunicarea și interacțiunea dintre cadrele didactice și studenți într-un mod rapid și simplu. Datorita pandemiei cu Coronavirus, Google a acordat facilitațile de Classroom Premium tuturor instituțiilor de învățământ superior, ceea ce permite utilizarea meeting-urilor Hangouts (predare prin video-conferințe), înregistrarea video-conferintelor, etc…
Serviciul este disponibil și sub formă de aplicație pentru dispozitivele mobile, în Google Play și App Store.  Ghidurile de utilizare se găsesc la pagina https://classroom.ulbsibiu.ro

Stagiile clinice se vor desfășura sub formă de prezentări de caz (Case-Based Learning și Problem-Based Learning) în spațiile din incita Facultății de Medicină conform orarului anunțat.

Activitatea didactică de la disciplinele preclinice se va desfășura normal, conform orarului afișat pe site-ul facultății.

DECAN
Conf. univ. dr. Gabriela BOȚA