This is the content for Layout P Tag

 Facultatea de Medicină
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Start
Conducere
 
Departamente
 
Programe de studiu
 
Hotărâri
 
Cercetare
 
Studenți
 
Ştiri
 
Admitere
 
Licenţă și disertație
 
Documente utile
 
Contact
 
Caută

Facultatea de Medicină

 

 Informații pentru studenți

 

Program cu publicul:

Luni - Vineri - orele 09:00-11:00

 

BURSE 2019-2020

ANUNȚ PERIOADĂ DEPUNERE DOSARE DE BURSĂ SOCIALĂ

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENȚI

SALAR MINIM PE ECONOMIE

REPARTIZAREA STUDENȚILOR ÎN GRUPE ȘI SEMIGRUPE, AN UNIVERSITAR 2019-2020

MEDICINĂ

MEDICINĂ DENTARĂ

FARMACIE

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

TEHNICĂ DENTARĂ

Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

 

ORARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020, SEMESTRUL I

ORAR MODUL PSIHOPEDAGOGIC

MEDICINĂ
MEDICINĂ DENTARĂ
FARMACIE
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ
TEHNICĂ DENTARĂ
ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I
ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II
ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III
ANUL IV ANUL IV ANUL IV ANUL IV  
ANUL V ANUL V ANUL V    
ANUL VI ANULVI    
 

 

Planificare reexaminări sesiunea 9-15 septembrie 2019

 

CERERILE PENTRU SESIUNEA DE RE-EXAMINARE (09-15 SEPTEMBRIE 2019) SE DEPUN ÎN PERIOADA 26 AUGUST - 02 SEPTEMBRIE 2019, ORELE 9,00-11,00

 

ANUNȚ REFERITOR LA TRANSFERURI

 

CAZARE 2019-2020

LISTA CAZARE DUPĂ CONTESTAȚII

LISTA CAZARE DUPĂ CONFIRMĂRI

ATENȚIE!  

Locurile de cazare trebuie confirmate în perioada 13-14 august 2019, conform Calendarului de cazare, neconfirmarea atrage după sine pierderea locului de cazare.

Confirmările se fac online la următoarea adresa: https://goo.gl/forms/gGnpz6C3MD84P6PJ3

LISTA CAZARE DUPĂ REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR

LISTA CAZARE

LISTA AȘTEPTARE

 

Contestațiile se pot depune on – line în data de 10.08.2019 la adresa de mai jos

https://goo.gl/forms/kNMO00rECaS6w22c2

Regulament privind cazarea în căminele studențești

Calendar cazare

IERARHIZAREA STUDENȚILOR PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT 2019-2020

LISTELE FINALE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

MEDICINĂ
MEDICINĂ DENTARĂ
FARMACIE
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ
TEHNICĂ DENTARĂ
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

 

LISTĂ MEDII - AN UNIVERSITAR 2018-2019

MEDICINĂ
MEDICINĂ DENTARĂ
FARMACIE
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ
TEHNICĂ DENTARĂ
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III  
Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V  
   
 

ANUNŢ IMPORTANT

DOSARELE PENTRU PĂSTRAREA LOCULUI SUBVENȚIONAT DE LA BUGETUL DE STAT – CAZ SOCIAL – SE DEPUN PÂNĂ LA DATA DE 02 AUGUST 2019, ORA 13,00, ȘI TREBUIE SĂ CUPRINDĂ ACTELE DOVEDITOARE CU VENITURILE NETE PE LUNILE APRILIE, MAI, IUNIE (1263 lei).

 Adobe ReaderRegulament.pdf

 

PLANIFICARE EXAMENE - SESIUNEA DE RESTANTE ȘI MĂRIRI DE NOTĂ 29 IULIE - 04 AUGUST 2018

 

PLANIFICARE RESTANȚE ȘI MĂRIRI DE NOTE - 29 IULIE - 04 AUGUST 2019

 

CERERILE PENTRU EXAMENELE DE MĂRIRE DE NOTĂ ȘI PENTRU RESTANȚELE DIN ANII ANTERIORI, SEM.II, SE DEPUN ÎN PERIOADA 08 - 12 IULIE 2019

CAZARE 2019

 

Adobe ReaderANUNȚ IMPORTANT

Adobe ReaderREGULAMENT PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI

Adobe ReaderCALENDARUL DE CAZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Adobe ReaderCOMPONENȚA COMISIEI DE CAZARE PE FACULTATE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

FORMULAR CERERE CAZARE

TABERE STUDENȚEȘTI 2019

Data întîlnirii comisiei de tabere cu beneficiarii locurilor de tabără este 25 iunie 2019, ora 11,00, locația: sala Liviu Cocora, Facultatea de Medicină.

Studenții vor avea asupra lor C.I./B.I./pașaport și carnetul de student vizat la zi.

 

ANUNȚ IMPORTANT - PENTRU OCUPAREA UNUI LOC ÎN CADRUL TABERELOR STUDENȚEȘTI ÎN PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ POT DEPUNE CERERI ATÂT STUDENȚII CARE OCUPĂ LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT CÂT ȘI STUDENȚII CU TAXĂ.

LOCURILE REPARTIZATE ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI PE LOCAȚII ȘI SERII

LISTA FINALĂ CU STUDENȚII BENEFICIARI AI LOCURILOR DE TABĂRĂ 2019

COMISIA DE TABERE

PROCES VERBAL DE SELECȚIE CU STUDENȚII CARE VOR BENEFICIA DE LOCURI ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI

LISTA CU STUDENŢII CARE AU DEPUS CERERI

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI NAȚIONAL "TABERE STUDENȚEȘTI" 2019

NUMĂR LOCURI ALOCATE PE FACULTĂȚI

CERERE INDIVIDUALĂ - FORMULAR

Fax: 0269-212320

Adresa e-mail: medicina@ulbsibiu.ro

Planificare restanțe, măriri notă și reexaminări - ani terminali

PLANIFICARE EXAMENE - SESIUNEA DE RESTANȚE VARĂ 10 - 30 IUNIE 2019

CERERILE PENTRU EXAMENELE RESTANTE (COLOCVII ȘI EXAMENE) DIN ANII ANTERIORI, SEM.II, SE DEPUN ÎN PERIOADA 20 – 24 MAI 2019, ÎN PROGRAMUL CU PUBLICUL

Adobe ReaderPlanificare examene an terminal .pdf

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

METODOLOGIE PENTRU ACORDAREA
GRANTURILOR DE MOBILITĂȚI EXTERNE
DIN FONDURI HASSO PLATTNER ŞI ULBS

CONGRES INTERNAȚIONAL STUDENȚESC - 03-07 IUNIE 2019, OLANDA

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+

LISTA STUDENȚILOR BENEFICIARI AI UNEI BURSE ERASMUS+ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Recunoașterea sau susținerea examenelor după încheierea perioadei de mobilitate Erasmus

  • Comisia de echivalări recunoaște notele obținute la disciplinele promovate la universitatea parteneră
  • Comisia de echivalări recunoaște stagiile practice desfășurate la universitatea parteneră, iar studentul susține ulterior examenul, în sesiune deschisă,
  • Studentul recuperează lucrările practice la disciplinele la care nu a obținut note sau nu le-a parcurs la universitatea parteneră, în perioadă stabilită de cadrul didactic titular de curs, și apoi susține examen la disciplina respectivă.

Recuperarea presupune:

 • Cerere avizată de cadrul didactic cu care a recuperat stagiul,
 • Cerere de intrare în examen, aprobată de cadrul didactic titular de curs, care stabilește data susținerii examenului.
 • Cererea se depune la secretariat, se aprobă de decan și se emite catalog.

Media obținută pentru anul universitar în care studentul a participat la mobilitatea Erasmus este formată din notele recunoscute, de către comisia de echivalări, obținute la universitatea parteneră și notele obținute la Facultatea de Medicină, fără a se ține cont de disciplinele din planul de învățământ pentru care studentul nu a avut posibilitatea să le parcurgă la niciuna din universități.

            În cazul în care nu se respectă procedura, notele obținute vor fi anulate.

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

 

Anunț depunere dosare

Locuri disponibile

Locuri disponibile SMS

Formular de candidatură

Carta studentului Erasmus

 

INFORMAȚII REFERITOARE LA ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA STIMULĂRII ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE PRIN PROGRAMUL "EURO 200"

Adresa referitoare la conținutul dosarelor

Legea 269/2004

Formular cerere

BURSE SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2018 - 2019

LISTĂ STUDENȚI BURSIERI

ANUNȚ PERIOADĂ DEPUNERE A DOSARELOR DE BURSĂ

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENȚI

ORARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, SEMESTRUL II

ORAR LIMBA ROMÂNĂ

MARȚI (SĂPT. 1-3) ORELE 19,00-21,00, FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE, SALA 55

ORAR MODUL PSIHOPEDAGOGIC AN II

 

MEDICINĂ
MEDICINĂ DENTARĂ
FARMACIE
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ
TEHNICĂ DENTARĂ
ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I
ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II
ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III
ANUL IV ANUL IV ANUL IV ANUL IV  
ANUL V ANUL V ANUL V    
ANUL VI ANUL VI      
 

 

PLANIFICARE EXAMENE - SESIUNEA DE RESTANȚE IARNĂ 18 - 24 FEBRUARIE 2019

CERERILE PENTRU EXAMENELE RESTANTE DIN ANII ANTERIORI SE DEPUN ÎN PERIOADA 11 - 15 FEBRUARIE 2019, ÎN PROGRAMUL CU PUBLICUL

Planificare examene.pdf

 

PLANIFICARE EXAMENE - SESIUNEA DE IARNĂ 21 IANUARIE - 10 FEBRUARIE 2019

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

CERERILE PENTRU EXAMENELE RESTANTE SE DEPUN ÎN PERIOADA 07 - 18 IANUARIE 2019, ÎN PROGRAMUL CU PUBLICUL

ACORDAREA SUBVENȚIEI INDIVIDUALE DE SPRIJIN PENTRU CAZAREA STUDENȚILOR

Adobe Reader ANUNȚ

Adobe ReaderFORMULAR CERERE

 

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU STUDENȚI

Conform deciziei Comisiei de echivalări a creditelor și de validare a transferurilor, delegată de Consiliul Facultății de Medicină (Proces verbal 1691/08.06.2015) cererile de echivalare se depun în primele două săptămâni de la începerea fiecărui semestru, la secretariat, astfel încât în cazul respingerii cererii de echivalare să existe timpul necesar pentru derularea activității didactice presupuse de disciplina respectivă.

Pentru semestrul I, an universitar 2018-2019 nu se mai primesc cereri de echivalare.

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+

Recunoașterea sau susținerea examenelor după încheierea perioadei de mobilitate Erasmus

  • Comisia de echivalări recunoaște notele obținute la disciplinele promovate la universitatea parteneră
  • Comisia de echivalări recunoaște stagiile practice desfășurate la universitatea parteneră, iar studentul susține ulterior examenul, în sesiune deschisă,
  • Studentul recuperează lucrările practice la disciplinele la care nu a obținut note sau nu le-a parcurs la universitatea parteneră, în perioadă stabilită de cadrul didactic titular de curs, și apoi susține examen la disciplina respectivă.

Recuperarea presupune:

 • Cerere avizată de cadrul didactic cu care a recuperat stagiul,
 • Cerere de intrare în examen, aprobată de cadrul didactic titular de curs, care stabilește data susținerii examenului.
 • Cererea se depune la secretariat, se aprobă de decan și se emite catalog.

Media obținută pentru anul universitar în care studentul a participat la mobilitatea Erasmus este formată din notele recunoscute, de către comisia de echivalări, obținute la universitatea parteneră și notele obținute la Facultatea de Medicină, fără a se ține cont de disciplinele din planul de învățământ pentru care studentul nu a avut posibilitatea să le parcurgă la niciuna din universități.

            În cazul în care nu se respectă procedura, notele obținute vor fi anulate.

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 SEMESTRUL II

Adobe ReaderAnunț depunere dosare

Adobe ReaderAdresa privind selecția studenților pentru mobilități Erasmus+.

Adobe ReaderLocuri disponibile

Adobe ReaderFormular de candidatură

Adobe ReaderMOBILITĂȚI DE STUDIU ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ AXA KA107 CU ȚĂTILE PARTENERE DIN AFARA UNIUNII EUROPENE, PENTRU ANII UNIVERSITARI 2018-2019, 2019-2020

Adobe ReaderCarta studentului Erasmus.pdf

ÎN ZILELE DE 29.10.2018 ȘI 30.10.2018 VA AJUNGE "CARAVANA ERASMUS +", ÎN HOLUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ, ÎNTRE ORELE 10,00-14,00.

 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

BURSE SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2018 - 2019

LISTĂ STUDENȚI BURSIERI

ANUNȚ PERIOADĂ DEPUNERE A DOSARELOR DE BURSĂ

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENȚI

 

TOAMNA STUDENȚEASCĂ - DESCHIDEREA OFICIALĂ A NOULUI AN UNIVERSITAR - ULBS

Avem plăcerea de a vă invita la festivitatea de deschidere a noului an universitar 2018-2019, care se va desfăşura la data de 02 octombrie 2018, începând cu ora 10.00, în Aula Magna din sediul Facultăţii de Medicină, strada Lucian Blaga, nr. 2 A.

                        Conducerea Facultăţii de Medicină

 

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR, NIVEL LICENȚĂ ȘI MASTER, ÎN BAZA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE (ECTS)

CONDIȚIILE DE PROMOVARE ÎN AN SUPERIOR

REPARTIZAREA STUDENȚILOR ÎN GRUPE ȘI SEMIGRUPE, AN UNIVERSITAR 2018-2019

MEDICINĂ
MEDICINĂ DENTARĂ
FARMACIE
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ
TEHNICĂ DENTARĂ
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

 

ORARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, SEMESTRUL I

CURS - INSTRUIRE ASISTATĂ DE COMPUTER (IAC)

Pentru anul III de studiu de la toate specializările cursul se desfășoară în zilele de

Miercuri (săptămâna pară) – ora 11-13 – sala 003 DPPD

sau

Vineri (săptămâna impară) – ora 11-13 – sala 003 DPPD

MEDICINĂ
MEDICINĂ DENTARĂ
FARMACIE
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ
TEHNICĂ DENTARĂ
ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I
ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II
ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III
ANUL IV ANUL IV ANUL IV ANUL IV  
ANUL V ANUL V ANUL V    
ANUL VI ANUL VI      
 

 

 

ANUNȚ IMPORTANT-SESIUNE RE-REEXAMINĂRI - 25- 27 SEPTEMBRIE 2018

PLANIFICARE RE-REEXAMINĂRI

Cererile se depun vineri 21 septembrie 2018, între orele 13,00-15,00 și luni 24 septembrie 2018, orele 15,00-16,00, pentru maxim 3 examene.

 

TUTORI DE AN - AN UNIVERSITAR 2018-2019

FIȘELE DISCIPLINELOR

MEDICINĂ
MEDICINĂ DENTARĂ
FARMACIE
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ
TEHNICĂ DENTARĂ
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

 

COORDONATORI PRACTICĂ AN UNIVERSITAR 2018-2019

IERARHIZAREA STUDENȚILOR PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT 2018-2019

LISTELE FINALE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

 

ANUNŢ IMPORTANT

DOSARELE PENTRU PĂSTRAREA LOCULUI SUBVENȚIONAT DE LA BUGETUL DE STAT – CAZ SOCIAL – SE DEPUN PÂNĂ LA DATA DE 21 SEPTEMBRIE 2018, ORA 15,00, ȘI TREBUIE SĂ CUPRINDĂ ACTELE DOVEDITOARE CU VENITURILE NETE PE LUNILE IUNIE, IULIE, AUGUST (1162 lei).

 Adobe ReaderRegulament.pdf

LISTĂ MEDII - AN UNIVERSITAR 2017-2018

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III  
Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V  
   
 

 

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENȚII ȘCOLILOR POSTLICEALE ADMIȘI LA SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, AN UNIVERSITAR 2018-2019

Ordin M.E.N. nr. 4046/29 iunie 2018

Metodologie pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă „Asistenţă medicală generală”

Pentru recunoaşterea parţială a studiilor, studentul trebuie să depună un dosar până la data de 28 septembrie 2018, orele 13,00-15,00, la secretariatul facultăţii.


Dosarul conține

 • Cererea tip conform Ordinului M.E.N. nr. 4046/29 iunie 2018
 • Diploma de absolvire a Școlii Postliceale, în original,
 • Foaia matricolă de la studiile postliceale sanitare, în original,
 • Adeverință din care să rezule numărul de ore studiate pe fiecare disciplină în parte, în original,
 • Programele analitice, certificate de către Școala Postliceală absolvită, în original,

 

CAZARE 2018

 

ANUNȚ - DEPUNEREA CERERILOR DE REDISTRIBUIRE

ANUNȚ - PRIVIND CAZAREA STUDENȚILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND CAZAREA STUDENȚILOR ULBS ÎN URMA REDISTRIBUIRII DIN DATA DE 01.10.2018

REPARTITIA LOCURILOR ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI - AN UNIVERSITAR 2018-2019 - SEPTEMBRIE 2018

ANUNȚ IMPORTANT

Pe durata celor 3 zile înainte de începerea anului universitar
(28.09.2018 - 30.09.2018) are loc

Depunerea cererilor de redistribuire pentru

A. studentii care au primit un loc de cazare in camin, altul decat cel solicitat la prima optiune  depun cererile de redistribuire  la adresa:

https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

B. studentii care nu au primit un loc de cazare in caminele studentesti conform listelor afisate depun cererile la Cantina Studenteasca de pe Bulevardul  Victoriei nr.31, intre orele 09- 15.

 

ANUNȚ IMPORTANT - REDISTRIBUIRI LOCURI ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI

Locurile de cazare rămase neocupate în urma confirmărilor se distribuie studenților care nu au reușit să ocupe loc de cazare în cămin pe listele din 11 august 2018.

Perioada de depunere a cererilor de cazare pentru situația în care rămân locuri neocupate după rezolvarea cererilor depuse anterior este 06 - 13 septembrie 2018, la adresa medicina@ulbsibiu.ro.

Listele finale vor fi afișate în data de 15 septembrie 2018.

REPARTITIA FINALĂ A LOCURILOR ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI - AN UNIVERSITAR 2018-2019

REPARTITIA LOCURILOR ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI - AN UNIVERSITAR 2018-2019

Depunerea contestațiilor on – line- https://goo.gl/forms/kNMO00rECaS6w22c2

Confirmarea on – line a locului de cazare obținut - https://goo.gl/forms/gGnpz6C3MD84P6PJ3 se face din momentul afișării listelor finale până în data de 15 august 2018.

 

Adobe ReaderREGULAMENT PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI

Adobe ReaderCALENDARUL DE CAZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Adobe ReaderCOMPONENȚA COMISIEI DE CAZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Pentru alte detalii privind cazarea accesați:http://dga.ulbsibiu.ro/

 

PLANIFICARE RESTANȚE PRACTICĂ ȘI REEXAMINĂRI - SESIUNEA SEPTEMBRIE (10 - 16 SEPTEMBRIE 2018)

PLANIFICARE REEXAMINĂRI - STUDENȚI AN TERMINAL - 03 - 06 SEPTEMBRIE 2018

CERERILE PENTRU SESIUNEA DE RE-EXAMINĂRI SE DEPUN ÎN PERIOADA 03 - 05 SEPTEMBRIE 2018

 

PLANIFICARE EXAMENE - SESIUNEA DE RESTANTE ȘI MĂRIRI DE NOTĂ 30 IULIE - 05 AUGUST 2018

CERERILE PENTRU EXAMENELE DE MĂRIRE DE NOTĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA 09 - 20 IULIE 2018

PLANIFICARE RESTANȚE ȘI MĂRIRI DE NOTE - 30 IULIE 05 AUGUST 2018

 

PLANIFICARE EXAMENE AN TERMINAL - SESIUNEA DE RESTANTE 02 - 08 IULIE 2018

Adobe ReaderPlanificare restante an terminal vara 2017-2018.pdf

PLANIFICARE EXAMENE - SESIUNEA DE VARĂ 11 IUNIE - 01 IULIE 2018

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

 

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA STIMULĂRII ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE PRIN PROGRAMUL "EURO200"

Informații referitoare la acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

Legea 269/2004

 

PROGRAM OFICIAL DE INTERNSHIP AL GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

TABERE STUDENȚEȘTI 2018

COMISIA DE TABERE

Data întîlnirii comisiei de tabere cu beneficiarii locurilor de tabără conform procesului verbal final

20 iunie 2018, ora 12,00, locația: sala Imunologie, Facultatea de Medicină

DISTRIBUȚIA LOCURILOR PE FACULTĂȚI, SERII ȘI LOCAȚII ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI PE PERIOADA DE VARĂ 2018

PROCES VERBAL - CLASIFICARE STUDENȚI

LISTA CU STUDENȚII CARE AU DEPUS CERERI conform CAP. II, art.5, lit.a ("cazuri sociale - studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale și lit.b ("studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare") din METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea Programului Național "Tabere studențești" 2018, emisă de Ministerul Tineretului și Sportului

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI NAȚIONAL "TABERE STUDENȚEȘTI" 2018

NUMĂR LOCURI ALOCATE PE FACULTĂȚI

CERERE INDIVIDUALĂ - FORMULAR

 

Adresa e-mail: medicina@ulbsibiu.ro

 

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+

Recunoașterea sau susținerea examenelor după încheierea perioadei de mobilitate Erasmus

  • Comisia de echivalări recunoaște notele obținute la disciplinele promovate la universitatea parteneră
  • Comisia de echivalări recunoaște stagiile practice desfășurate la universitatea parteneră, iar studentul susține ulterior examenul, în sesiune deschisă,
  • Studentul recuperează lucrările practice la disciplinele la care nu a obținut note sau nu le-a parcurs la universitatea parteneră, în perioadă stabilită de cadrul didactic titular de curs, și apoi susține examen la disciplina respectivă.

Recuperarea presupune:

 • Cerere avizată de cadrul didactic cu care a recuperat stagiul,
 • Cerere de intrare în examen, aprobată de cadrul didactic titular de curs, care stabilește data susținerii examenului.
 • Cererea se depune la secretariat, se aprobă de decan și se emite catalog.

Media obținută pentru anul universitar în care studentul a participat la mobilitatea Erasmus este formată din notele recunoscute, de către comisia de echivalări, obținute la universitatea parteneră și notele obținute la Facultatea de Medicină, fără a se ține cont de disciplinele din planul de învățământ pentru care studentul nu a avut posibilitatea să le parcurgă la niciuna din universități.

            În cazul în care nu se respectă procedura, notele obținute vor fi anulate.

 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

ANUNȚ MOBILITĂȚI DE STUDIU, PROGRAM ERASMUS+/AXA KA107, CU ȚĂRI PARTENERE DIN AFARA UNIUNII EUROPENE

 

LISTA STUDENȚILOR BENEFICIARI DE MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Adobe ReaderAnunț depunere dosare

Adobe ReaderAdresa privind selecția studenților pentru mobilități Erasmus+.

Adobe ReaderCarta studentului Erasmus.pdf

ANUNȚ REDUCERE TAXĂ PENTRU STUDENȚII LA A DOUA FACULTATE - REZIDENȚI ÎN CENTRUL UNIVERSITAR SIBIU

ORARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018, SEMESTRUL II

Orar Master

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I
ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II
ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III
ANUL IV ANUL IV ANUL IV ANUL IV  
ANUL V ANUL V ANUL V    
ANUL VI ANUL VI      
 

COORDONATORI PRACTICĂ

BURSE SEMESTRUL II ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

LISTA STUDENȚILOR BURSIERI, SEM. II, AN UNIVERSITAR 2017-2018

AMENDAMENT LA REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENȚI

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENȚI

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU DEPUNERE DOSARE BURSE AJUTOR SOCIAL

 

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

PLANIFICARE EXAMENE - SESIUNEA DE RESTANȚE IARNĂ 19 - 25 FEBRUARIE 2018

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

 

PLANIFICARE EXAMENE - SESIUNEA DE IARNĂ 22 IANUARIE - 11 FEBRUARIE 2018

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

 

ACORDAREA SUBVENȚIEI INDIVIDUALE DE SPRIJIN PENTRU CAZAREA STUDENȚILOR

Adobe Reader ANUNȚ

Adobe ReaderFORMULAR CERERE

ALEGERI REPREZENTANȚI STUDENȚI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII ȘI SENATUL UNIVERSITĂȚII

Adobe ReaderListe rezultate alegeri

Adobe ReaderListele cu studenți care candidează

Adobe ReaderCalendar alegeri

Adobe ReaderRegulament alegeri studenți în structurile de conducere ale ULBS

 

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018, SEM. I

Adobe ReaderAnunț depunere dosare

Adobe ReaderAdresa privind selecția studenților pentru mobilități Erasmus+. Runda a 2-a.pdf

Adobe ReaderCarta studentului Erasmus.pdf

 

Adobe ReaderAdresa privind selecția studenților pentru mobilități Erasmus+/ axa KA107 cu țările partenere din afara Uniunii Europene.pdf

 

BURSE SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2017 - 2018

LISTA FINALĂ A STUDENȚILOR BURSIERI, SEM. I, AN UNIVERSITAR 2017-2018

LISTA STUDENȚILOR CE AU OBȚINUT BURSĂ DE EXCELENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

ANUNȚ PERIOADĂ DEPUNERE A DOSARELOR DE BURSĂ

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENȚI

IERARHIZAREA STUDENȚILOR PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT

LISTELE FINALE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

Adobe ReaderAnunț important.pdf

Adobe ReaderRegulament.pdf

LISTA PROVIZORIE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR DUPĂ SESIUNEA DE RESTANȚE - LA SPECIALIZAREA MEDICINĂ

LISTA PROVIZORIE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR DUPĂ SESIUNEA DE RESTANȚE - LA SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

LISTA PROVIZORIE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR DUPĂ SESIUNEA DE RESTANȚE - LA SPECIALIZAREA FARMACIE

LISTA PROVIZORIE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR DUPĂ SESIUNEA DE RESTANȚE - LA SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

LISTA PROVIZORIE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR DUPĂ SESIUNEA DE RESTANȚE - LA SPECIALIZAREA TEHNICĂ DENTARĂ

REPARTIZAREA STUDENȚILOR ÎN GRUPE ȘI SEMIGRUPE, AN UNIVERSITAR 2017-2018

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

Orar pentru anul universitar 2017-2018 Semestrul I

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

ORAR MASTER

ORAR MODUL DPPD

ORAR CURS INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR

Lista Tutorilor de An și de Grupă 2017-2018

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU STUDENȚI

Conform deciziei Comisiei de echivalări a creditelor și de validare a transferurilor, delegată de Consiliul Facultății de Medicină (Proces verbal 1691/08.06.2015) cererile de echivalare se depun în primele două săptămâni de la începerea fiecărui semestru, la secretariat, astfel încât în cazul respingerii cererii de echivalare să existe timpul necesar pentru derularea activității didactice presupuse de disciplina respectivă.

SESIUNEA REEXAMINĂRI - SESIUNEA SEPTEMBRIE (11 - 17 SEPTEMBRIE 2017)

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

 

ANUNȚ IMPORTANT - PRELUNGIRE PERIOADĂ DEPUNERE CERERI RE-EXAMINĂRI

SE MAI POT DEPUNE CERERI DE RE-EXAMINARE ÎN ZILELE DE 6 ȘI 7 SEPTEMBRIE 2017, ORELE 13,00 - 15,00.

 

CERERILE DE RE-EXAMINĂRI PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 (11-17 SEPTEMBRIE 2017) SE DEPUN NUMAI ÎN PERIOADA 28 AUGUST - 01 SEPTEMBRIE 2017

 

CAZARE 2017

ANUNȚ REDISTRIBUIRE

LISTE REDISTRIBUIRE

 

LISTE CAZARE DUPĂ CONTESTAȚII - 19 SEPTEMBRIE 2017

LISTE CAZARE - 15 SEPTEMBRIE 2017

LISTE CAZARE

REZULTATE CONTESTAȚII

LISTA CAZARE

Depunerea contestațiilor se poate face online la adresa https://goo.gl/forms/kNMO00rECaS6w22c2 sau la secretariatul facultății, azi 10 august 2017.

Confirmarea locului de cazare obținut se face, obligatoriu on-line, în perioada 11 - 13 august 2017, la adresa https://goo.gl/forms/gGnpz6C3MD84P6PJ3 . Neconfirmarea în termen a locului de cazare atrage pierderea de către student a locului de cazare repartizat.

Adobe ReaderREGULAMENT PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI

Adobe ReaderCALENDARUL DE CAZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Adobe ReaderCOMPONENȚA COMISIEI DE CAZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Pentru alte detalii privind cazarea accesați:http://dga.ulbsibiu.ro/

 

TABERE STUDENȚEȘTI 2017

Data întîlnirii comisiei de tabere cu beneficiarii locurilor de tabără conform procesului verbal final

23 iunie 2017, ora 10,30, locația: sala Imunologie, Facultatea de Medicină

 

Adobe ReaderDISTRIBUȚIA LOCURILOR PE FACULTĂȚI, SERII ȘI LOCAȚII ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI PE PERIOADA DE VARĂ 2017.

Adobe ReaderPROCES VERBAL (FINAL) DE REPARTIȚIE A LOCURILOR ÎN CADRULPROGRAMULUI NAȚIONAL "TABERE STUDENȚEȘTI" 2017 - DUPĂ CONTESTAȚII

Adobe ReaderPROCES VERBAL DE REPARTIȚIE A LOCURILOR ÎN CADRULPROGRAMULUI NAȚIONAL "TABERE STUDENȚEȘTI" 2017

Adobe ReaderPROCES VERBAL SELECȚIE A STUDENȚILOR CE POT BENEFICIA DE LOCURI ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL "TABERE STUDENȚEȘTI" 2017 - CLASAMENT ÎN FUNCȚIE DE PUNCTAJ

Adobe ReaderPROCES VERBAL SELECȚIE A STUDENȚILOR CE POT BENEFICIA DE LOCURI ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL "TABERE STUDENȚEȘTI" 2017 - CLASAMENT ÎN FUNCȚIE DE MEDIE

Adobe ReaderPROCES VERBAL DE SELECȚIE A STUDENȚILOR CE POT BENEFICIA DE LOCURI ÎN PROGRAMUL"TABERE STUDENȚEȘTI" 2017

Adobe ReaderData întâlnirii comisiei de tabere studențești

Adobe ReaderLISTA CU STUDENȚII CARE AU DEPUS CERERI conform CAP. II, art.5, lit.b ("studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare") din METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea Programului Național "Tabere studențești" 2017, emisă de Ministerul Tineretului și Sportului

Adobe ReaderMETODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI NAȚIONAL "TABERE STUDENȚEȘTI" 2017

Adobe ReaderCERERE INDIVIDUALĂ - FORMULAR

Adobe ReaderREGULAMENT DE TABĂRĂ

Adresa e-mail: medicina@ulbsibiu.ro

 

BURSE SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2016 - 2017

Adobe ReaderLISTA CU STUDENȚII BURSIERI, DIN FONDURI DE LA BUGET

Adobe ReaderLISTA CU STUDENȚII BURSIERI, DIN FONDURI AUTOFINANȚATE

Adobe ReaderLISTA REZERVE - STUDENȚI CE POT BENEFICIA DE BURSĂ

 

Adobe ReaderPERIOADĂ DEPUNERE DOSAR BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL

Adobe ReaderREGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENȚI

Adobe ReaderORDIN PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIALE PENTRU STUDENȚII ȘI CURSANȚII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

 

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

LISTA STUDENȚILOR BENEFICIARI DE MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

DEPUNEREA DOSARELOR SE VA FACE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII PÂNĂ LA DATA
28 MARTIE 2017

SELECȚIA VA AVEA LOC ÎN DATA DE 29 MARTIE 2017, ORELE 11,00 LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII.

 

Studenții interesați pot participa la ședința organizată în data de 21 martie 2017, orele 11, sala B.

Adobe ReaderAdresa privind selecția studenților pentru mobilități Erasmus+.pdf

Adobe ReaderFormular de candidatură.pdf

Adobe ReaderLocuri disponibile 2016-2017

Adobe ReaderCarta studentului Erasmus.pdf

Adobe ReaderAdresa privind selecția studenților pentru mobilități de studiu, în una din țările partenere din afara Europei.pdf

Adobe ReaderFormular de candidatură.pdf

ANUNȚ IMPORTANT

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA STIMULĂRII ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE PRIN PROGRAMUL "EURO200"

Adobe Reader Adresa referitoare la conținutul dosarelor

Adobe ReaderLegea 269/2004

Adobe Reader Formulare

Termen de depunere: 20 aprilie 2017 la secretariatul Facultății de Medicină, între orele 13,00-15,00

FIȘELE DISCIPLINELOR - AN UNIVERSITAR 2016-2017, SEM.II

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

 

 

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU STUDENȚI

Conform deciziei Comisiei de echivalări a creditelor și de validare a transferurilor, delegată de Consiliul Facultății de Medicină (Proces verbal 1691/08.06.2015) cererile de echivalare se depun în primele două săptămâni de la începerea fiecărui semestru, la secretariat, astfel încât în cazul respingerii cererii de echivalare să existe timpul necesar pentru derularea activității didactice presupuse de disciplina respectivă.

PLANIFICARE EXAMENE RESTANȚĂ ȘI MĂRIRI DE NOTE - SESIUNEA DE VARĂ (31 IULIE - 06 AUGUST 2017)

SESIUNEA REEXAMINĂRI - AN TERMINAL (31 IULIE - 06 AUGUST 2017)

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

 

PLANIFICARE EXAMENE RESTANȚĂ - ANI TERMINALI - SESIUNEA DE VARĂ 03 IULIE - 09 IULIE 2017

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

 

PLANIFICARE EXAMENE - SESIUNEA DE VARĂ 12 IUNIE - 02 IULIE 2017

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND ACORDAREA SUBVENȚIEI INDIVIDUALE DE SPRIJIN PENTRU CAZAREA STUDENȚILOR

Adobe Reader Adresa referitoare la conținutul dosarelor

Termen de depunere: 24 octombrie 2016 - 03 noiembrie 2016 la secretariatul Facultății de Medicină, între orele 12,00-15,00

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

Adobe ReaderFormular de candidatură.pdf

Adobe ReaderAdresa privind selecția studenților pentru mobilități Erasmus+.pdf

Adobe ReaderLocuri disponibile 2016-2017

Adobe ReaderCarta studentului Erasmus.pdf

REPARTIZAREA STUDENȚILOR ÎN GRUPE ȘI SEMIGRUPE

Adobe Reader Specializarea Medicină.pdf

Adobe Reader Specializarea Medicină Dentară.pdf

Adobe Reader Specializarea Farmacie.pdf

Adobe Reader Specializarea Asistență Medicală Generală.pdf

Adobe Reader Specializarea Tehnică Dentară.pdf

 

Orar pentru anul universitar 2016-2017 Semestrul II

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

Lista Tutorilor de An și de Grupă 2016-2017

 

ALEGERI STUDENȚI - MANDAT 2016 - 2020

Adobe Reader Calendarul alegerilor reprezentanților studenților

Adobe Reader Numărul de locuri alocate în Consiliul Facultății și Senatul Universității

 

IERARHIZAREA STUDENȚILOR PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT

Adobe ReaderAnunț important.pdf

Adobe ReaderRegulament.pdf

 

TAXE DE ȘCOLARIZARE

Adobe ReaderTaxe școlarizare pentru anul universitar 2017-2018

Adobe ReaderTaxe școlarizare pentru anul universitar 2016-2017

Regulament de Credite Transferabile

Metodologia de Cazare

 

 Informaţii de contact

Adresa: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A , 550169, Sibiu, România
Tel: +40-(269)-212320
       +40-(269)-234906
       +40-(269)-436777
Fax:+40-(269)-212320
E-mail: decan.medicina@ulbsibiu.ro
Web: http://medicina.ulbsibiu.ro

Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport tehnic

Copyright © 1998-2019 Direcţia Comunicaţii și Marketing al ULBS | Termeni de utilizare
butch-rapid