Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Start
Conducere
 
Departamente
 
Programe de studiu
 
Hotărâri
 
Cercetare
 
Studenți
 
Ştiri
 
Admitere
 
Licenţă
 
Documente utile
 
Contact
 
Caută

Facultatea de Medicină

 Informații pentru studenți

 

Program cu publicul:

Luni - Vineri

Între orele 13:00-15:00

Orare provizorii pentru anul universitar 2017-2018 Semestrul II

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I
ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II ANUL II
ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III ANUL III
ANUL IV ANUL IV ANUL IV ANUL IV  
ANUL V ANUL V ANUL V    
ANUL VI ANUL VI      
 

BURSE SEMESTRUL II ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENȚI

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU DEPUNERE DOSARE BURSE AJUTOR SOCIAL

LISTĂ MEDII SEM.I, AN UNIVERSITAR 2017-2018

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV
Anul V Anul V Anul V
Anul VI Anul VI
 

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

PLANIFICARE EXAMENE - SESIUNEA DE RESTANȚE IARNĂ 19 - 25 FEBRUARIE 2018

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

 

PLANIFICARE EXAMENE - SESIUNEA DE IARNĂ 22 IANUARIE - 11 FEBRUARIE 2018

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

 

ACORDAREA SUBVENȚIEI INDIVIDUALE DE SPRIJIN PENTRU CAZAREA STUDENȚILOR

Adobe Reader ANUNȚ

Adobe ReaderFORMULAR CERERE

ALEGERI REPREZENTANȚI STUDENȚI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII ȘI SENATUL UNIVERSITĂȚII

Adobe ReaderListe rezultate alegeri

Adobe ReaderListele cu studenți care candidează

Adobe ReaderCalendar alegeri

Adobe ReaderRegulament alegeri studenți în structurile de conducere ale ULBS

 

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018, SEM. I

Adobe ReaderAnunț depunere dosare

Adobe ReaderAdresa privind selecția studenților pentru mobilități Erasmus+. Runda a 2-a.pdf

Adobe ReaderCarta studentului Erasmus.pdf

 

Adobe ReaderAdresa privind selecția studenților pentru mobilități Erasmus+/ axa KA107 cu țările partenere din afara Uniunii Europene.pdf

 

BURSE SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2017 - 2018

LISTA FINALĂ A STUDENȚILOR BURSIERI, SEM. I, AN UNIVERSITAR 2017-2018

LISTA STUDENȚILOR CE AU OBȚINUT BURSĂ DE EXCELENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

ANUNȚ PERIOADĂ DEPUNERE A DOSARELOR DE BURSĂ

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENȚI

IERARHIZAREA STUDENȚILOR PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT

LISTELE FINALE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

Adobe ReaderAnunț important.pdf

Adobe ReaderRegulament.pdf

LISTA PROVIZORIE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR DUPĂ SESIUNEA DE RESTANȚE - LA SPECIALIZAREA MEDICINĂ

LISTA PROVIZORIE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR DUPĂ SESIUNEA DE RESTANȚE - LA SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

LISTA PROVIZORIE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR DUPĂ SESIUNEA DE RESTANȚE - LA SPECIALIZAREA FARMACIE

LISTA PROVIZORIE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR DUPĂ SESIUNEA DE RESTANȚE - LA SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

LISTA PROVIZORIE CU IERARHIZAREA STUDENȚILOR DUPĂ SESIUNEA DE RESTANȚE - LA SPECIALIZAREA TEHNICĂ DENTARĂ

REPARTIZAREA STUDENȚILOR ÎN GRUPE ȘI SEMIGRUPE, AN UNIVERSITAR 2017-2018

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

Orar pentru anul universitar 2017-2018 Semestrul I

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

ORAR MASTER

ORAR MODUL DPPD

ORAR CURS INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR

Lista Tutorilor de An și de Grupă 2017-2018

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU STUDENȚI

Conform deciziei Comisiei de echivalări a creditelor și de validare a transferurilor, delegată de Consiliul Facultății de Medicină (Proces verbal 1691/08.06.2015) cererile de echivalare se depun în primele două săptămâni de la începerea fiecărui semestru, la secretariat, astfel încât în cazul respingerii cererii de echivalare să existe timpul necesar pentru derularea activității didactice presupuse de disciplina respectivă.

SESIUNEA REEXAMINĂRI - SESIUNEA SEPTEMBRIE (11 - 17 SEPTEMBRIE 2017)

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

 

ANUNȚ IMPORTANT - PRELUNGIRE PERIOADĂ DEPUNERE CERERI RE-EXAMINĂRI

SE MAI POT DEPUNE CERERI DE RE-EXAMINARE ÎN ZILELE DE 6 ȘI 7 SEPTEMBRIE 2017, ORELE 13,00 - 15,00.

 

CERERILE DE RE-EXAMINĂRI PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 (11-17 SEPTEMBRIE 2017) SE DEPUN NUMAI ÎN PERIOADA 28 AUGUST - 01 SEPTEMBRIE 2017

 

CAZARE 2017

ANUNȚ REDISTRIBUIRE

LISTE REDISTRIBUIRE

 

LISTE CAZARE DUPĂ CONTESTAȚII - 19 SEPTEMBRIE 2017

LISTE CAZARE - 15 SEPTEMBRIE 2017

LISTE CAZARE

REZULTATE CONTESTAȚII

LISTA CAZARE

Depunerea contestațiilor se poate face online la adresa https://goo.gl/forms/kNMO00rECaS6w22c2 sau la secretariatul facultății, azi 10 august 2017.

Confirmarea locului de cazare obținut se face, obligatoriu on-line, în perioada 11 - 13 august 2017, la adresa https://goo.gl/forms/gGnpz6C3MD84P6PJ3 . Neconfirmarea în termen a locului de cazare atrage pierderea de către student a locului de cazare repartizat.

Adobe ReaderREGULAMENT PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI

Adobe ReaderCALENDARUL DE CAZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Adobe ReaderCOMPONENȚA COMISIEI DE CAZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Pentru alte detalii privind cazarea accesați:http://dga.ulbsibiu.ro/

 

TABERE STUDENȚEȘTI 2017

Data întîlnirii comisiei de tabere cu beneficiarii locurilor de tabără conform procesului verbal final

23 iunie 2017, ora 10,30, locația: sala Imunologie, Facultatea de Medicină

 

Adobe ReaderDISTRIBUȚIA LOCURILOR PE FACULTĂȚI, SERII ȘI LOCAȚII ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI PE PERIOADA DE VARĂ 2017.

Adobe ReaderPROCES VERBAL (FINAL) DE REPARTIȚIE A LOCURILOR ÎN CADRULPROGRAMULUI NAȚIONAL "TABERE STUDENȚEȘTI" 2017 - DUPĂ CONTESTAȚII

Adobe ReaderPROCES VERBAL DE REPARTIȚIE A LOCURILOR ÎN CADRULPROGRAMULUI NAȚIONAL "TABERE STUDENȚEȘTI" 2017

Adobe ReaderPROCES VERBAL SELECȚIE A STUDENȚILOR CE POT BENEFICIA DE LOCURI ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL "TABERE STUDENȚEȘTI" 2017 - CLASAMENT ÎN FUNCȚIE DE PUNCTAJ

Adobe ReaderPROCES VERBAL SELECȚIE A STUDENȚILOR CE POT BENEFICIA DE LOCURI ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL "TABERE STUDENȚEȘTI" 2017 - CLASAMENT ÎN FUNCȚIE DE MEDIE

Adobe ReaderPROCES VERBAL DE SELECȚIE A STUDENȚILOR CE POT BENEFICIA DE LOCURI ÎN PROGRAMUL"TABERE STUDENȚEȘTI" 2017

Adobe ReaderData întâlnirii comisiei de tabere studențești

Adobe ReaderLISTA CU STUDENȚII CARE AU DEPUS CERERI conform CAP. II, art.5, lit.b ("studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare") din METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea Programului Național "Tabere studențești" 2017, emisă de Ministerul Tineretului și Sportului

Adobe ReaderMETODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI NAȚIONAL "TABERE STUDENȚEȘTI" 2017

Adobe ReaderCERERE INDIVIDUALĂ - FORMULAR

Adobe ReaderREGULAMENT DE TABĂRĂ

Adresa e-mail: medicina@ulbsibiu.ro

 

BURSE SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2016 - 2017

Adobe ReaderLISTA CU STUDENȚII BURSIERI, DIN FONDURI DE LA BUGET

Adobe ReaderLISTA CU STUDENȚII BURSIERI, DIN FONDURI AUTOFINANȚATE

Adobe ReaderLISTA REZERVE - STUDENȚI CE POT BENEFICIA DE BURSĂ

 

Adobe ReaderPERIOADĂ DEPUNERE DOSAR BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL

Adobe ReaderREGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENȚI

Adobe ReaderORDIN PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIALE PENTRU STUDENȚII ȘI CURSANȚII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

 

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

LISTA STUDENȚILOR BENEFICIARI DE MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

DEPUNEREA DOSARELOR SE VA FACE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII PÂNĂ LA DATA
28 MARTIE 2017

SELECȚIA VA AVEA LOC ÎN DATA DE 29 MARTIE 2017, ORELE 11,00 LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII.

 

Studenții interesați pot participa la ședința organizată în data de 21 martie 2017, orele 11, sala B.

Adobe ReaderAdresa privind selecția studenților pentru mobilități Erasmus+.pdf

Adobe ReaderFormular de candidatură.pdf

Adobe ReaderLocuri disponibile 2016-2017

Adobe ReaderCarta studentului Erasmus.pdf

Adobe ReaderAdresa privind selecția studenților pentru mobilități de studiu, în una din țările partenere din afara Europei.pdf

Adobe ReaderFormular de candidatură.pdf

ANUNȚ IMPORTANT

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA STIMULĂRII ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE PRIN PROGRAMUL "EURO200"

Adobe Reader Adresa referitoare la conținutul dosarelor

Adobe ReaderLegea 269/2004

Adobe Reader Formulare

Termen de depunere: 20 aprilie 2017 la secretariatul Facultății de Medicină, între orele 13,00-15,00

FIȘELE DISCIPLINELOR - AN UNIVERSITAR 2016-2017, SEM.II

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

 

Raport credite și medii după sesiunea de examene - iarnă a anului universitar 2016-2017

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

 

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU STUDENȚI

Conform deciziei Comisiei de echivalări a creditelor și de validare a transferurilor, delegată de Consiliul Facultății de Medicină (Proces verbal 1691/08.06.2015) cererile de echivalare se depun în primele două săptămâni de la începerea fiecărui semestru, la secretariat, astfel încât în cazul respingerii cererii de echivalare să existe timpul necesar pentru derularea activității didactice presupuse de disciplina respectivă.

PLANIFICARE EXAMENE RESTANȚĂ ȘI MĂRIRI DE NOTE - SESIUNEA DE VARĂ (31 IULIE - 06 AUGUST 2017)

SESIUNEA REEXAMINĂRI - AN TERMINAL (31 IULIE - 06 AUGUST 2017)

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

 

PLANIFICARE EXAMENE RESTANȚĂ - ANI TERMINALI - SESIUNEA DE VARĂ 03 IULIE - 09 IULIE 2017

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

 

PLANIFICARE EXAMENE - SESIUNEA DE VARĂ 12 IUNIE - 02 IULIE 2017

Adobe ReaderPlanificare examene.pdf

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND ACORDAREA SUBVENȚIEI INDIVIDUALE DE SPRIJIN PENTRU CAZAREA STUDENȚILOR

Adobe Reader Adresa referitoare la conținutul dosarelor

Termen de depunere: 24 octombrie 2016 - 03 noiembrie 2016 la secretariatul Facultății de Medicină, între orele 12,00-15,00

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

Adobe ReaderFormular de candidatură.pdf

Adobe ReaderAdresa privind selecția studenților pentru mobilități Erasmus+.pdf

Adobe ReaderLocuri disponibile 2016-2017

Adobe ReaderCarta studentului Erasmus.pdf

REPARTIZAREA STUDENȚILOR ÎN GRUPE ȘI SEMIGRUPE

Adobe Reader Specializarea Medicină.pdf

Adobe Reader Specializarea Medicină Dentară.pdf

Adobe Reader Specializarea Farmacie.pdf

Adobe Reader Specializarea Asistență Medicală Generală.pdf

Adobe Reader Specializarea Tehnică Dentară.pdf

 

Orar pentru anul universitar 2016-2017 Semestrul II

Medicină
Medicină Dentară
Farmacie
Asistență Medicină Generală
Tehnică Dentară
Anul I Anul I Anul I Anul I Anul I
Anul II Anul II Anul II Anul II Anul II
Anul III Anul III Anul III Anul III Anul III
Anul IV Anul IV Anul IV Anul IV  
Anul V Anul V Anul V    
Anul VI Anul VI      
 

Lista Tutorilor de An și de Grupă 2016-2017

 

ALEGERI STUDENȚI - MANDAT 2016 - 2020

Adobe Reader Calendarul alegerilor reprezentanților studenților

Adobe Reader Numărul de locuri alocate în Consiliul Facultății și Senatul Universității

 

IERARHIZAREA STUDENȚILOR PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT

Adobe ReaderAnunț important.pdf

Adobe ReaderRegulament.pdf

 

TAXE DE ȘCOLARIZARE

Adobe ReaderTaxe școlarizare pentru anul universitar 2017-2018

Adobe ReaderTaxe școlarizare pentru anul universitar 2016-2017

Regulament de Credite Transferabile

Metodologia de Cazare

 

 Informaţii de contact

Adresa: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A , 550169, Sibiu, România
Tel: +40-(269)-212320
       +40-(269)-234906
       +40-(269)-436777
Fax:+40-(269)-212320
E-mail: decan.medicina@ulbsibiu.ro
Web: http://medicina.ulbsibiu.ro

Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport tehnic

Copyright © 1998-2018 Direcţia Comunicaţii și Marketing al ULBS | Termeni de utilizare | Servicii Web Design
butch-rapid